2005/12/21

DR Nyheder skriver stigningen i danske virksomheders forskningsbudgetter fra 2003 til 2004 var på 0,01% af BNP og at der er
langt til, at Danmark, som regeringen har garanteret, kan opfylde Barcelona-målsætningen, om at den offentlige og private forskning samlet skal udgøre 3 pct. af BNP.

Et sådan målsætning er arbitrær og ubrugelig. Virksomhederne bruger den mængde penge på forskning, som de vurderer er passende. Hver enkel virksomhed er bedre til at vurdere, hvad der er det mest profitable forskenings-budget, end en planøkonom, som ikke kender forholdende for alle de enkelte virksomheder.

Barcelona målsætningen svarer til at have et mål om at virksomhederne skal bruge fx 1% af BNP på kantinemad eller 2% af BNP på markedsføring.

Da Barcelona målsætningen er ubrugelig er informationer om hvorvidt den bliver nået ubrugelige og spild af tid.