2008/10/18

V vil ikke foreslå kommunalt aktieforbud

Kommunerne skal placere midler der ikke er til det daglige forbrug efter Lov om kommunernes styrelse § 44:
Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

Et forbud er således ikke nødvendigt når folketinget blot kan ændre denne paragraf.

Mere problematisk er det dog at Venstres kommunalordfører Erling Bonnesen tilsynladende ikke kender lovgivningen når Politiken kan skrive:
Han (Erling Bonnesen) hæfter sig ved, at kommunerne kun må placere op mod 15 procent af deres likvide midler i aktier via investeringsforeninger.

Kommunerne kan sætte alle overskydende midler i en investeringsforening. Det ville Bonnesen (V) vide hvis han havde læst anbringelsesbekendtgørelsen. Her står i § 5:
Højst halvdelen af midlerne, jf. dog § 7, stk. 2, § 9, stk. 3, og § 11, kan anbringes i

1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer,

2) udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne,

3) sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og

4) aktier.

Den opmærkseomme læser vil påpege at der står halvdelen af midlerne. Men det gælder kun fondes anbringelse, for hvis Bonnesen(V) lige løftede røret og ringede over til Velfærdsministeriet ville de kunne oplyse ham om at:
I den forbindelse bemærkes, at den kvantitative begrænsning vedrørende anbringelse af fondes midler, der følger af anbringelsesbekendtgørelsens
§ 5, nr. 2 og § 7, ikke finder anvendelse ved vurderingen af, i hvilke investeringsbeviser en kommune kan anbringe midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant.

Så skulle det vist være klart for enhver.