2009/04/09

Københavns Politi misbruger visitationszonen

En butiksejer fortæller om sine oplevelser med Københavns Politis udførelse af politiopgaver i visitationszonen:
Vi fik at vide, vi skulle gå ud på toilettet. Der beordrede de al tøjet af os og undersøgte os under bæltestedet.

Tre gange har politiet været forbi butikken uden retskendelse, med henvisning til at området er en visitationszone. Visitationszonen som egentlig ifølge politiloven er ulovlig, pga. af at den ikke er afgrænset til et mindre område.

Grundlovens § 72 foreskriver at politiet skal have en retskendelse:
Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse.

Første gang må politet ved mistanke godt undersøge stedet. De to næste gange er derimod direkte brud lovgivningen.

Politikommissær Jesper Simonsen hos Københavns Politi forklarer:
Vi havde fået oplysninger om, at der var folk med tilknytning til banden på Blågårds Plads på adressen.

Fint nok Jesper, men I ransager stedet fordi det ligger i visitationszonen. En zone der ikke er afgrænset ioverensstemmelse med loven, og derfor er ulovlig.

I første forhold tager Købehavns Polit derfor point. Kriminelscoren:
Københavns Politi - Butiksejer 1-0

Pga. af den ulovlige visitationszone har I ikke retskendelse med, hvilket også er ulovligt. Ifølge advokat Michael Juul Eriksen er det tvivlsomt, at der har været en konkret mistanke i det hele taget:
Når politiet har været der tre gange uden at finde noget, så svækker det også deres mistankegrundlag. Der skal være en ordentlig grund for at ransage et sted så mange gange, og det virker usandsynligt på baggrund af oplysningerne, at den grund har været der.

Københavns Politi tager derfor endnu et point. Kriminelscoren:
Københavns Politi - Butiksejer 2-0

Advokat Merete Stagetorn, som sagde nej til at blive justitsminister under Schlüter, udtaler:
Hvis det hele er foregået som ejeren og de andre fortæller, så har politiet gjort noget ulovligt.De må ikke lave en legemsundersøgelse på folk, medmindre de er sigtet for noget, og så skal det være en læge, der laver undersøgelsen.

Københavns Polit tager derfor endnu endnu et point. Kriminelscoren:
Københavns Politi - Butiksejer 3-0

Retssikkerhed er ikke til for at genere politiet men til for at beskytte borgerne mod evt. magtmisbrug fra politiets side. Kriminelscoren går ud på at holde nullet. Ved at tage retssikkerheden mere alvorlig kunne politiet begynde at holde nullet, så vi kan slippe for sager af denne slags.