2009/03/27

MFere er ikke offentlig ansatte

I forbindelse med en formel 1 tur som Claus Hjort har været på, udtaler ombudsmanden Hans Gammeltoft-Hansen sig:
I de tilfælde, at en minister optræder som sådan, så er vedkommende underlagt nøjagtigt den samme lov, der gælder for de ansatte. Og det gælder også modtagelsen af gaver og ture

Nu er Claus Hjort også folketingsmedlem, så hvis han er med på turen som MFer er han ikke offentlig ansat i Grundlovens forstand:
§ 56. Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

Søren Pind og Claus Hjorts overbevisning har i denne sag været, at en formel 1 tur var gavnlig for deres velfærd.

Nu får MFere deres penge af skatteborgerne som andre offentlig ansatte. Dog er der i følge Grundloven ikke tale om løn:
§ 58. Folketingets medlemmer oppebærer et vederlag, hvis størrelse fastsættes ved valgloven.

For min skyld kan folketingspolitikerne fare til så mange formel 1 og jagtture de lyster på privates eller egen regning. Blot burde folketingspolitikerne sørge for, at vi borgere i dette land fik lov, at beholde hele vores indkomst til brug for egen velfærd.