2009/03/19

El Salvador har reduceret fattigdommen markant

Christian Korsgaard fra Mellemfolkeligt Samvirke havde den 14. marts en såkaldt analyse på Pol.dk om valget i El Salvador:” El Salvador. Endnu en liberal bastion vakler”. Analysen handler om alle de liberaliseringer gennem de sidste 20 år, der skal rettes op på af den nu nye præsident Mauricio Funes fra den tidligere guerillabevægelse FMLN.

Christian Korsgaard skriver blandt andet:
En virkelighed, hvor 35 pct. af indbyggerne lever i fattigdom

Christian Korsgaard glemmer blot, at i 1991, altså før de påståede dårlige liberaliseringer, levede 60 pct. af indbyggerne i fattigdom.

Denne glemsomhed, som Christian Korsgaard gør sig skyldig i er i El Salvador grundlaget for FMLNs valgsejr. En tredje del af vælgerne i El Salvador er under 30 og størstedelen af dem støtter FMLN. Grunden til de unges opbakning til FMLN skyldes blandt andet de økonomiske vilkår, hvor de unge har svært ved, at betale for benzin, mobiltelefoner og universitetsgebyrer. Ligesom Korsgaard ved de unge i El Salvador tilsyneladende ikke, hvordan der var for 20 år siden, hvor 60 pct. levede i fattigdom og ikke havde råd til hverken telefoner eller biler for slet ikke at tale om at gå på universitetet.

Mauricio Funes er kendt som en moderat, men FMLN har flere gange tilkende givet, at de ønsker en linie som Hugo Chavez i Venezuela. For de unge i El Salvador må man håbe, at dette ikke sker. I givet fald ligner det skæbnen fra Cuba, hvor man før Castro var det rigeste latinamerikanske land, men i dag er det fattigste. Ja, der kan stadig ske forbedringer, for som Korsgaard er inde på er der en høj mordrate i landet. I 2007 var der 60,7 mord pr. 100.000 indbyggere. I dag er El Salvador det 25. økonomisk frieste land i verden pga. af reformerne de sidste 17 år, og som mærkbart har forbedret levevilkårene for befolkningen. Det sidste El Salvador har brug for er Christian Korsgaard historieløshed. Lad os håbe, at Mauricio Funes er moderat og ikke fører FMLNs planer ud i livet om, at transformere El Salvador om til et såkaldt socialistisk paradis. Sker det får de unge andet at bekymrer sig om end mobiltelefonregningen og benzin til bilen til en måneskinstur med kæresten.

Læs Juan Carlos Hidalgos artikel El Salvador´s choice hos Cato Institute.

Støt Cato Institute på Facebook. Cato Institute: Support Libertarian Principles.

4 Comments:

Blogger Christian said...

Du er godt nok ude med riven, hva'? "Såkaldt analyse" og "historieløshed"... Av!
Men jeg synes faktisk du skyder forbi målet (det synes folk der bliver kritiseret ofte...) og vil gerne forklare hvorfor.
Analysens hovedpointe er, at El Salvadors velstand sker på særdeles usikker grund. Den totale omklamring af USA, remesas og frihandel har unægtelig medført økonomiske forbedringer for nogen - måske endda for de fleste, det ved du med din indsigt måske bedre - men jeg håber vi kan blive enige om at fremtiden tegner sig særdeles usikker for landet hvis arbejdsløsheden stiger i USA, remesas falder og man samtidig har nedprioriteret eksempelvis landbruget i ES.
For så vidt angår din kommentar om maras i næste indlæg her på bloggen, så er jeg naturligvis helt og aldeles enig i at deportationerne af kriminelle har været det der satte gang i det hele. Kombineret med et politi som ikke har kunne tage hånd om problemet har de fået lov til at brede sig. Pladsmangel og prioritering af stoffet gjorde at den vinkel ikke kom med (sammen med mange andre).
Og så blot lige at understrege det (for det fremgår åbenbart ikke tydeligt nok af min såkaldte analyse), så står jeg altså ikke og vifter med flaget og håber på et socialistisk paradis i El Salvador. Jeg er osse bekymret for om det hele blot er varm luft og billige stemmer - altså om den moderate og moderne linje Funes har lagt for dagen, kan holde når han er indsat, eller om de gamle kommer bagfra, som beskrevet på www.ms.dk/sw119585.asp. Men på forhånd at afskrive ham som en fornyelse og en interessant og anderledes politiker ville være en stor fejl. Socialist eller ej.

fre. mar. 20, 08:02:00 PM 2009  
Blogger Rasmus Ole Hansen said...

Christian, tak for dit svar.

Jeg synes nu ikke jeg misforstår dig. Dit indlæg er skrevet før valget, og din væsentligste anke mod ARENA er deres liberalisering af samfundsøkonomien. En kritik jeg finder uforstålig, når den politik har halveret procentdelen af indbyggere, der lever i fattigdom.

Nu er Funes så valgt, det er virkeligheden og den må man forholde sig til. Uanset min nervøsitet over, hvilke ulykker FMLN kan finde på at kaste over indbyggerne i El Salvador, så vil jeg da selvfølgelig håbe det bedste.

ARENA er dog selv skyld i, at de taber magten. For valg vindes ikke på, hvad man har præsteret, men hvad man vil gøre ved dagens og fremtidige problemer. Her har Rodrigo Ávila i hvert fald ikke været overbevisende.

Når det kommer til MS, så forstår jeg ikke, hvorfor ejendomsret og frihandel ikke er en del af organisationens vision og mission. Jeg er da ikke overrasket over, at nogen i El Salvador har øget deres velstand meget mere end andre som følge af ARENAS politik. Det væsentligste må da være, at El Salvador som helhed har opnået et højere velstandsniveau. Ja, fordelingen er ikke ligelig i en fri markedsøkonomi, men hvad gør det, når man har reduceret antallet af indbygger der lever i fattigdom fra 60 % til 35 %.

man. mar. 23, 01:01:00 AM 2009  
Blogger Jan Daniel Andersen said...

Enig med Rasmus. Lighed er et utroligt dårligt mål for fremskridt og velstand. Det eneste der bør tælle er om ALLE har oplevet velstandsstigning. At "de rige" har oplevet en relativt større stigning end "de fattige" er komplet ligegyldigt. At basere argumenter på ren Gini-koefficient er absurd og et udtryk for misundelse.

tir. mar. 24, 11:14:00 AM 2009  
Blogger Jan Daniel Andersen said...

... eller sagt på en anden måde:

Velstandstigning for de rige på de fattiges bekostning er altid skidt.

Velstandstigning for de fattige på de riges bekostning er altid skidt.

tir. mar. 24, 11:16:00 AM 2009  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home