2009/03/18

Konkurrencestyrelsen: Drop støtte til dårlige virksomheder og brancher

Konkurrencestyrelsens chef Agnete Gersing udtaleler sig til Børsen i klare vendinger, at markedsøkonomien regulerer sig selv og klarer sig bedst uden statens indblanding:
Det er faktisk godt for økonomien, at de mindst effektive virksomheder lukker, og at nye etablerer sig. Erfaringer fra udlandet viser, at en væsentlig del af den økonomiske vækst kommer ved, at nye virksomheder tager over fra gamle

Hun er heller ikke blind for, at konkurser selvfølgelig ikke er rart, men man skal passe på med ikke, at intervere i økonomien. Det vil i bedste fald ingen virkning have og i værste fald forlænge krisen i flere år, som f.eks Roosevelt gjorde med krisen i 30`erne:
En konkurs er selvfølgelig hårdt for de mennesker, det går ud over, men det ændrer ikke ved, at konkurser er uundgåelige som led i den løbende udvikling, der sker i økonomien, og som vi alle nyder godt af som forbrugere. Til gengæld er det vigtigt, at ressourcerne hurtigt kommer hen til de virksomheder, som kan skabe ny vækst. Hvis man forsinker den nødvendige omstilling i økonomien, trækker man krisen i langdrag og hæmmer væksten

Det er som, at høre Joseph Schumpeter. Schumpeter forstod, at kapitalisme drives frem af kreativ destruktion. Den kreative destruktion består i, at nye opfindelser erstatter de bestående måder, at gøre tingene på, og derved driver samfundet mod øget velstand og en højere levestandard. De virksomheder der ikke formår, at udvikle sig vil gå konkurs.

Når staten interverer i økonomien for, at hindre konkurser, så hindrer staten samtidig den kreative destruktion. Dermed hæmmer staten velstandsforøgningen i samfundet. Statens intervention i samfundsøkonomien er derfor til skade for den fremtidige levestandardsforbedring.

Alt dette har Agnete Gersing blik for i sine udtalelser til Børsen. Gid der var flere som hende.

2 Comments:

Anonymous Jan Madsen said...

Gid der var færre som hende! Dybt utroværdige udtalelse fra en chef for en styrelse, hvis eksistensberettigelse er at intervenere kraftig i økonomien.
Lad dig ikke narre af dette fjols.

ons. mar. 18, 06:24:00 AM 2009  
Blogger Rasmus Ole Hansen said...

Jan, jeg kan kun rose Agnete for de ting jeg omtaler i min artikel.

Det er rigtigt, at hun er chef for en ubrugelig styrelse. Det er også rigtigt, at hun har en forvaklet opfattelse af konkurrence. Selv om hun er såkaldt ekspert i konkurrence. Det er blot ikke emnet her.

tor. mar. 19, 12:48:00 AM 2009  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home