2009/03/19

El Salvadors mordrate skyldes USA's bandeudvisninger

Mit seneste blog indlæg omhandlede El Salvador. Trods en klar velstands forøgning i El Salvador, har landet en meget høj mordrate. Ifølge Mellemfolkeligt Samvirkes Christan Korsgaard skyldes dette den tidligere regerings liberale reformer. Om det nu kan passe ses der nærmere på her.

Klummen på 180grader af Lars Pilegård omhandler bandekriminalitet og erfaringerne fra USA. En af de værktøjer de amerikanske myndigheder har anvendt, har været at udvise bandemedlemmer. Ret interessant da det er det samme som justitsminister Brian Mikkelsen(K) vil gøre ved invandrebandemedlemmerne. USAs erfaringer med udvisninger er gratis lærepenge for justitsminister Brian Mikkelsen(K)

Lars Pilgård har været så venlig i sin klumme, at linke til en særdeles relevant artikel fra The Heritage Foundation. Pga. af den 12 år lange borgerkrig (1980-1992) flygtede omkring en million mennesker fra El Salvador, hvor af det anslås at 500.000 tog til USA. Efter borgerkrigens afslutning begyndte USA at deportere folk:
After free elections brought peace to Nicaragua in 1990 and a negotiated set¬tlement ended El Salvador’s conflict in 1992, the United States started sending Central American refugees and migrants home. The U.S. Immigra¬tion and Naturalization Service deported 4,000 to 5,000 people per year to El Salvador, Guate¬mala, and Honduras. According to official figures, roughly one-third of these individuals had crimi¬nal records and had spent time in American pris¬ons. In 2003, the United States forcibly removed a total of 186,151 persons, including 19,307 who were returned to these three countries; 5,327 had criminal records—three to four times the number deported in the early 1990s. A relatively minor phenomenon in the 1980s, gangs now number between 150,000 to 300,000 members in El Salvador, Guatemala, Honduras, and Nicaragua, although no one knows the exact figure.


De fire omtalte lande, El Salvador, Guatemala, Honduras og Nicaragua har tilsammen omkring 31 millioner indbyggere. Med 300.000 bandemedlemmer forstår man godt hvordan mordraten kan være så høj.

De udviste bandemedlemmer bliver ikke pludselig æresborgere af at komme til et andet land, som de fleste reelt ingen tilknytning har til. I El Salvador skete der derfor følgende:
Many knew little Spanish and had no ties to Central America except for having been born there. In El Salvador, jails were already packed with ex-soldiers and demobilized guerrillas who had turned to crime in the absence of employment. As a consequence, many returnees sought out the urban slums and rural war zones that their parents had abandoned in the 1980s. There, they introduced local toughs and former combatants to the drug-based crime that they had known in the United States.

Udvisningen af bandemedlemmer har ikke løst ikke bandeproblemet. Tværtimod er de amerikanske erfaringer, at man øger bandeuvæsnet i modtagerlandet. Endvidere er de amerikanske erfaringer, at de udviste bandemedlemmer hurtigt finder ud af, hvordan de kan komme ind i USA igen på illegal vis. Endnu en kriminelfærdighed der bruges til traficking og smugling. Da de udviste bandemedlemmer samtidig stadig har deres kontakter fra det land de blev udvist fra, skabes internationale kriminelle netværk.

I danske perspektiv vil det betyde, at justitsminister Brian Mikkelsen(K) er igang med, at bekæmpe hashsalg på Nørrebro ved udvisninger, vil skabe internationale netværk med ekspertise i traficking og smugling mellem Danmark og modtager-landene.
Et problem løses ikke ved, at gøre det til et stort problem.

1 Comments:

Blogger posttilsanne said...

Meget interessant kommentar. Jeg bor selv i El Salvador og har spekuleret en del over, om man kan sammenligne den nuværende bandekonflikt i Danmark med banderne her. Selvfølgelig er proportionerne nogle andre, men jeg tror, at det er de samme mekanismer, der gør sig gældene i rekrutteringen. Det er især unge, der ikke har mange fremtidsmuligheder og ikke har tætte relationer til deres familie. Eller ikke bliver forstået af deres familie. De mangler et stærkt fællesskab, der giver livet en højere mening. Lige som et religøst fællessakb kan gøre det. Det kan de få hos´banderne, hvis medlemmer er parate til at ofre deres liv for deres 'brødre'. Det er en form for kærlighed og fællesskab de unge har manglet. Jeg tror, penge er en lille del af det. Og jeg tror, at det samme sker i Danmark for unge bandemedlemmer i øjeblikket. Og nej, eksemplet herfra viser, at udvisning kun gør problemet større.

tir. okt. 27, 12:13:00 AM 2009  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home