2009/02/28

A4: Kun 40% betaler skat med glæde

Ugebrevet A4 har undersøgt danskernes glæde ved, at betale skat. 40% af respondenterne svarede, at de skam betalte deres skat med glæde.

I et filosofisk perspektiv kan det undre, hvorfor ikke 100% svarede, at de betalte deres skat med glæde. Man kan jo lige så godt glæde sig over at betale skat, når man ikke kan gøre hverken fra eller til alligevel. Enhver stresskonsulent vil sige, at det blot akkumulerer stress, når man går rundt og er utilfreds med noget, man kun illusorisk og indirekte kan påvirke.

Derudover er over halvdelen af danskerne enten på aktiv eller passiv forsørgelse, men alligevel er det kun 40% der ser glæden ved at betale skat. Skat elskes således ikke automatisk af folk, der muligvis på kort sigt har en fordel af skat. Danskerne kan kigge ud over egen næsetip.

De 40% der føler glæde ved at betale skat, svarer dog kun betinget ja. Betingelsen for skatteglæden er forventningen om, at man får en lang række offentlige goder stillet til rådighed af passende kvalitet. Hvorfor de 40% ikke mener, de selv er bedst til at afgøre, hvilke goder de ønsker og til hvilken kvalitet må stå hen i det uvisse.

Sociolog Thomas Fridberg udtaler til Metroxpress den 23. februar at:
Så længe folk har tiltro til, at de får noget for pengene, så har de altså intet imod at betale den høje skat.

Nu står der intet om, at de skatteglade 40% betaler den høje skat. Da glæden ifølge sociologen handler om tro, burde Metroxpress nok have rådført sig med en teolog istedet for.

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home