2008/08/06

Løngab mellem mænd og kvinder er irrelevant

Løngabet mellem mænd og kvinder er vokset i Danmark som følge af forlængelsen af barselsorloven fra 26 uger til 52 uger. 180grader skriver om forholdet og citerer den norske ligestillingskommission:

Disse ordninger er i udgangspunktet kønsneutrale og kan bruges af begge forældrene. Men det viser sig alligevel, at omsorgsfravær knyttet til børn fordeles meget skævt mellem far og mor. Mødrene tager størstedelen af barslen, og de arbejder langt oftere deltid end fædrene

Det fremgår, at løngabet opstår fordi familier i Danmark stadig prioterer, at kvinden bruger barslen. Det må således være husstandsindkomsten der er interessant, og ikke forskellen mellem far og mors indtægt. Det der kan undre mest er dog alligevel, at det offentlige opkræver store skatter for bagefter at uddele dem i form af barsel og børnechecks mv.

Kritisk Presse foreslår, i stedet for alle disse skøre ordninger, at give forældrene et skattefradrag på 200.000 kr. pr. barn årligt indtil barnet fylder 18 år.

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home