2008/10/21

Konklusion i hvidbog om passiv rygning bygger på forvaklet fortolkning af menneskerettigheder

Hvidbog om passiv rygning fra 2005, som en række sundhedsfaglige organisationer har udarbejdet, anbefaler et forbud som baseres på en forvaklet fortolkning af menneskerettigheder.

Det starter allerede i forordet:
En arbejdsgruppe nedsat af WHO påpegede i 2000
under overskriften ”Retten til sund indendørs luft”, at
det er en menneskeret at indånde sund indendørs luft.

Denne ret må vel omhandle forurening fra eksterne faktorer, og næppe ejerens egen beslutning om sin og gæsters tobaksrøg.

Videre står der i hvidbogen:
Samfundet har et ansvar for at sikre borgerne mod en
sundhedsfare, som ikke er et individuelt valg. Den
overvægtige, rygeren, den inaktive kan tage en personlig
beslutning om at leve med en risiko, men den
passive ryger har ikke muligheden for at vælge røgen
fra. Samfundet har ansvaret for at sikre den enkelte
ret til ren luft på arbejde og i det offentlige rum.

Hvidbogens konklusion burde således være imod et rygeforbud, for det er vel et individuelt valg om man vil frekventere andres ejendom.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ikke nok med at Hvidbog om passiv rygning bygger på en forkvaklet ide.

En af bidragyderne i hvidbogen, professor Steffen Loft, har nu indrømmet, at hans forsøg er fup:

http://dengulenegl.dk/blog/?p=1152

-

man. okt. 05, 12:09:00 AM 2009  

Send en kommentar

<< Home