2006/10/10

3F fortolker EU-dom

EF domstolen har stadfæstet at anciennitetsløn er i orden.

Sagen ganske kort: En 44 årig sundhedsinspektør fra England, får op til £9.000 mindre om året end sine kollegaer. Denne lønforskel er på trods af at der udføres det samme arbejde uanset ancienniteten. Da aflønningen bla. foregår efter anciennitet, som blandt andet er meget udbredt i den offentlige sektor herhjemme, har EF domstolen stadfæstet at anciennitets aflønning er i orden og at forskellen på £9.000 dermed er i orden.

At nogen får mere i løn, blot fordi de har haft jobbet i længere tid, strider imod tankegangen om at belønne efter evner. Derfor er det til at forstå, hvis nogen finder dommen urimelig.

3Fs bevæggrund for at kommentere sagen, skulle man derfor tro handlede om det urimelige i anciennitetsløn, det er jo trods alt en fagforening, og en fagforening burde vel kæmpe for at medlemmerne bliver belønnet efter arbejdsindsats og evner. 3F brillere dog endnu engang med stor sans for total blottelse af logisk tænkning. For 3F er det urimelige ved dommen, at det er en kvinde, som er den pågældende med lav anciennitet, og at hendes kollegaer med højere anciennitet alle er mænd.

3Fs kommentarer til dommen kan man læse her.

Eller man kan vælge at læse DRs kortere copy pastede version af 3Fs nyhedsbrev her.

Fra nyhedsbrevet:

” I 3F frygter man også, at dommen er et tilbageslag for ligestillingen.- Hidtil har vi hyldet det princip, at hvis en mand og en kvinde laver det samme og er lige gode til det, så skal de også have det samme i løn for det. Her siger dommen så, at det er okay, der er en forskel. Og det er et rigtig dårligt signal, vurderer Karin Mette Thomsen, advokat og leder af 3F's juridiske sekretariat”.

Nej Karin, dommen siger, at anciennitetsløn er i orden, men vi kan godt blive enige om, at anciennitetsløn er en rigtig dårlig ide. Dommen siger intet om forskels løn til mænd og kvinder. Havde det været en mand med lavere anciennitet og kvindelige kollegaer med højere anciennitet havde dommen været den samme. Det kunne have været rigtigt glædeligt, hvis EF domstolen havde givet sagsøger medhold, med den begrundelse at enhver skal aflønnes efter arbejdsindsats og evner. Det skete desværre ikke.

Mere Karin Mette Thomsen:

”Dommen viser, at man bør være bevidst om, at lønsystemer baseret på anciennitet har en kønsspecifik betydning, der gør, at kvinder ikke kan opnå så meget i løn. Kvinder vil nemlig ofte ikke have samme høje anciennitet som deres mandlige kolleger, fordi kvinderne er fraværende fra arbejdspladsen på grund af orlov med videre begrundet i familiemæssige årsager, siger hun”.

Det har jo ingen anden betydning, end at anciennitetsløn er fjollet. Men det kunne være en rigtig god ide, hvis 3F brugte sine kræfter på at få afskaffet anciennitetsløn.

Det tyder dog ikke på at det er noget 3F har overvejet. 3F, der er kendetegnet ved at være en fagforening for folk, hvis fag er at være ufaglærte eller kvinder, har ofte besynderlige indgangsvinkler til forskellige problemstillinger, og på den baggrund kan følgende næppe undrer særlig mange:

”3F's næstformand og ansvarlig for Ligestilling og Familiepolitisk Sekretariat Jane Korczak siger, at dommen viser, hvor vigtigt det er, at der bliver kæmpet for fuld løn under barselsperioden, ligesom mændene skal tage en del af orlovsperioden, så kvinderne ikke mister anciennitet”.

Dommen siger da mest om, hvor vigtigt det er, at der bliver kæmpet for at få afskaffet anciennitetsløn. Tanken om at det skulle give anciennitet i sig selv at være kvinde er da en yderst mærkelig tankegang. Anciennitet opnås gennem arbejde ikke gennem alt mulig andet. 3Fs næstformands løsning om at tvinge mænd til pauser fra arbejdet for at kvinder ikke skal miste anciennitet er da en interessant løsning om end ret formynderisk. Med et tab på 12.000 medlemmer hos 3F de seneste 9 måneder kunne noget tyde på, at det ikke er den slags formynderi, medlemmerne er interesseret i.

3F burde i stedet arbejde for en afskaffelse af anciennitets løn og derved kæmpe for at hver kvinde og hver mand bliver aflønnet efter indsats og evner.

1 Comments:

Anonymous Henrik C said...

Hvorfor skal det altid drejes over på hvor dårlige forhold kvinder har på arbejdsmarkedet?
Kvinder kan få børn. Hvis de vælger at benytte denne egenskab må de tænke over konsekvenserne...

tor. okt. 12, 11:32:00 AM 2006  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home