2006/10/06

Man kan vente forgæves

Det er ikke alle steder hvor BUPL har fået overtalt forældrene til at strejke. I Herning har pædagogerne forgæves ventet på at forældrene skulle komme og blokere det hele. Det er Politiken som er på banen og beretter:” I Ny Herning storkommune strejker personalet nemlig i mindst 30 børnehaver i morgen, efter at de har opgivet at vente på, at forældrene laver blokader foran institutionerne”.

Indigneret udtaler pædagogernes talskvinde Connie Jørgensen sig til DR og gengivet af Politiken: ” Vi havde jo håbet at forældrene i de enkelte institutioner ville tage kampen, for deres egne børn. Vi har fået opbakning, men de har ikke taget initiativ til selv at gøre noget”.

Et vildt gæt herfra kunne være at forældrene ikke blokere institutionerne, fordi de ikke er utilfredse med ydelsen, og desuden mener den er dyr nok i forvejen. Det vides ikke, men forældrene bliver næppe mere tilfredse når pædagogerne strejker og dermed tager forældrene som gidsler i sagen om at spilde endnu flere ressourcer på et ineffektivt område.

Nu ville der jo hverken være et problem hvis forældrene frit kan vælge udbyder, og pædagogerne frit kunne vælge en arbejdsgiver. Det er ikke som når man kan vælge Super Brugsen hvis man er utilfreds med Netto, eller omvendt eller noget helt tredje.

2 Comments:

Anonymous Bjarne Thyregod said...

Nu er det jo sådan at man vælger at sælge sin arbejdskraft og under hvilke betingelser.

Hvis betingelserne for salg af arbejdskraften forringes kan man så vælge at sige at man er ueneige med denne forringelse ved at strejke.
Eller i sidste konsekvens at sige op.

Pædagogerne har valgt at strejke da de ikke accepterer forringelser af deres arbejdsforhold.
De havde logisk nok regnet med at forældrene ville melde tydeligt ud at de ikke ville have forringelser der ramte deres børn - det gjorde forældrene ikke - det klarede pædagogerne jo så godt for dem.

Men i en tid med mangel på pædagoger er det jo sådan at pædagogerne kan vælge at finde andre arbejdspladser med bedre betingelser.
Det er jo vigtigt at sælge sin arbejdskraft (varen) til den rette pris når efterspørgselen er så stor.

Så at pædagogerne ikke har sagt stop længe før er et mirakel om må mest tillægges deres Florence Nigtingale syndroem.

fre. okt. 06, 03:33:00 PM 2006  
Blogger Rasmus Ole Hansen said...

Hej Bjarne

Min pointe med at beskæftige sig med dette emne, i en del kommentarer efterhånden, er flere grunde.

Forældrene har ikke mulighed for at vælge andre udbydere, fordi det åbenbart er en kerneydelse for kommunen at passe folks børn.

Den pris forældrene betaler er ingen steder på højde med den faktiske pris. Det er vel ikke andre end forældrenes opgave at betale for deres børns pasning.

De byer der strejkes mest i er også de byer der har den dyreste pasning pr. barn. En inefektiv styring af ressourcerne har det med at slå igennem på alle områder, så jeg er egentlig ikke overrasket over at pædagogerne strejker netop disse steder.

Jeg er ikke i tvivl om at pædagogerne gør et godt stykke arbejde, ligesom jeg heller ikke oplever en forskel hos kassedamerne i Netto eller Superbrugsen. Hvordan det går i en hvilken som helst virksomhed eller anden organisation handler om ledelsen. Hvilke kompetencer de der leder og fordeler arbejdet har.

Det er en kendsgerning at produktiviteten i den offentlige sektor er faldende år for år. Mekanismerne er ikke klare hvorfor det sker, men det er derfor at det opleves som om den offentlige sektor forringes selvom den tilføres flere og flere midler. Parkisons lov siger at en offentlig institutions medarbejder stab skal stige med 5% om året for at udfører det samme arbejde.

Det er på tide at spørge sig selv, om det er en offentlig opgave at drive børnepasning, og om det ikke var op til folk selv at betale for de ydelser de efterspørger.

Dermed vil det også blive en sag mellem pædagogerne og forældrene, hvordan kvaliteten af ydelsen skal være.

lør. okt. 07, 01:18:00 AM 2006  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home