2008/08/07

Repræsentativt demokrati = 24 for mange folketingsmedlemmer

Demokratiet i Danmark er bygget op så folketingsmedlemmerne vælges repræsentativt af den danske befolkning. Alligevel er der 179 medlemmer af folketinget, uanset hvor mange der stemmer til folketingsvalgene.

Ved folketingsvalget 2007 var der 4.099.920 stemme berettigede hvoraf 86,6 % valgte at stemme. Dvs. 13,4% følte sig af den ene eller anden grund ikke repræsenteret af nogen af de opstillede kandidater.

Lader vi de 4 nordatlantiske kandidater uden for optællingen skal de danske vælgere vælge 175 folketingsmedlemmer. Jf. grundlovens § 28:
Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland.

Der er skal således blot HØJST vælges 175 medlemmer i Danmark. Da 13,4% ikke stemte ved sidste valg burde der således kun være 151 medlemmer (rundet op) valgt i Danmark plus de 4 nordatlantiske, altså 155 medlemmer af folketinget (blanke og ugyldige stemmer er ikke medtaget i eksemplet).

24 af folketingsmedlemmerne sidder således med på en fribillet og er ikke valgt repræsentativt af de danske vælgere.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det er faktisk yderst trættende at høre på danskere, der mener, at deres demokrati er det bedste i verden, fordi man lytter til alle. Det er jo overhovedet ikke tilfældet.

Da jeg gik i folkeskole fik vi at vide, at hvis vi ikke kunne lide kandidaterne, så skulle vi stemme blankt. Hvorfor? Fordi sådan gør man i et demokrati.

Om du smider din stemme ud, stemmer blankt eller bruger den som toiletpapir, så får man samme resultat. En ugyldig stemme.

fre. aug. 08, 12:29:00 AM 2008  
Blogger Rasmus Ole Hansen said...

Tja. Ifølge Steven Levitt fra University of Chicago så er incitamentet til at gå ned at stemme ikke at man for indflydelse, men at man bliver set af sine venner og naboer som en god demokratisk medborger. For folk med et sådan moralsk incitament til at stemme giver det mening at gå ned for at stemme blankt. Ja, din blanke stemme betyder intet, da der alligevel bliver valgt 179 medlemmer til folketinget fordelt på dem der har stemt. Men egentlig tæller din ene stemme på en kandidat, jo også forsvindende lidt, så det er vel altid et moralsk incitament der gør om man stemmer i det hele taget.

fre. aug. 08, 05:06:00 PM 2008  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home