2007/04/03

Hul i hovedet

Selskabsskatten sænkes. Fra 28 % direkte udplyndring af produktionsmidlerne til ”kun” 25 %, er ifølge S hul i hovedet, beretter Politiken. Det kan man kun være enig med S i, at det er hul i hovedet. Socialdemokraterne vil selvfølgelig mene at alt under 100 % i selskabsskat, og privat virksomhed i det hele taget, er hul i hovedet. Her vil blot fokuseres på, hvor hul i hovedet det er, at der overhovedet er selskabsskat. Ejerne bag selskaberne betaler skat pr. hoverd, i de tilfælde de trækker penge ud af virksomheden. Skat på kloge hoveder. I øvrigt betaler den danske borger en meget høj pris for at bidrage til sig og sine, hvilket tydeligt kan se på dummebødesedlen hvert år, også kaldet selvangivelsen. Ja, der er ikke meget tilbage til hvert hoved. Det er hul i hovedet.

Det er hul i hovedet, at sunde selskaber, der skaber glæde for den enkelte borger, skal kapitaldrænes for 25 % af sit overskud. Kapital, der kunne være brugt til at skabe endnu mere glæde og velstand omkring sig.

Lap hullet i hovedet!

3 Comments:

Blogger Allan said...

flyt hvis du er utilfreds...

tir. apr. 03, 04:15:00 PM 2007  
Blogger Rasmus Ole Hansen said...

Tak for valgmuligheden. Men jeg bliver og tager kampen op. Jeg tager nemlig frihedsrettighederne alvorligt.

tir. apr. 03, 06:29:00 PM 2007  
Anonymous Felix said...

Ideen om at det er mennesker og ikke staten der skal skride hører hjemme i sovjetunionen.

tir. apr. 10, 05:12:00 PM 2007  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home