2006/11/10

Arbejdsmarkedsbidrag; hvor lang tid er midlertidigt?

Spørgsmålet i denne overskrift er afledt af at have læst Jyllands-Posten.

Det er den lidt omvendte verden, når socialdemokrater og Enhedslisten taler om at staten snyder lønmodtagerne og selvstændige erhvervsdrivende for skattelettelser.

Da jeg bekendt er i min positive periode, så må jeg tilstå, at Thor Pedersen gør et godt job i sit forsvar af Nyrup regeringens midlertidige indførsel af arbejdsmarkedsbidrag fra 1993. Arbejdsmarkedsbidraget, som bekendt er en skat på 8 %, før man taler om A-indkomst. Hos Skat er det selvfølgelig ikke en skat, fordi man kalder det noget andet. Sådan er der nu engang så meget, og nogen hopper da givetvis også på de forskellige julelege, med at kalde ting noget andet for at få det til at tage sig anderledes ud. Dog kunne det være rart at vide, her 13 år efter indførslen af den midlertidige 8 % skattestigning, hvornår midlertidigt ophører og permanent starter.

2 Comments:

Anonymous Hodja said...

Så vidt jeg husker skulle AMB hjælpe beskæftigelsen igang og derefter afskaffes.

fre. nov. 10, 08:27:00 AM 2006  
Blogger Rasmus Ole Hansen said...

Ja, det er korrekt Hodja. Hvilket ikke desto mindre gør det endnu mere underligt at AM bidraget stadig findes.

fre. nov. 10, 04:08:00 PM 2006  

Send en kommentar

<< Home