2007/01/03

Arbejdsløsheden er på min. 25 %

Her på Kritisk Presse står vi på ingen måde tilbage for talmagikere som Danmarks Statistik, Finansministeriet, Vismændene og andre der jævnligt tæppebomber medierne, for gennem statistiker at beskrive deres version af virkeligheden.

Alle videnskabelige undersøgelser starter naturligvis med valg af metode, så det starter vi med.

Valg af metode

Ved opgørelsen af arbejdsløsheden har vi valgt at definere en arbejdsløs, som en person uden arbejde, som er i den arbejdsdygtige alder.

Den arbejdsdygtige alder er defineret som værende det aldersinterval, som det offentlige kalder den arbejdsdygtige alder.

Datamaterialet er fundet ved at undersøge hvor mange i den arbejdsløse alder, der ikke spare op eller kun spare meget lidt op i pension, fordi de er på overførselsindkomst.

Analyse

Datamaterialet er fremkommet ved brug af andres arbejde.

Kilde er Politiken, der i en artikel skriver:

”En del af arbejdsmarkedet er stadig ikke omfattet af pensionsordninger, men endnu værre ser det ud for omkring en fjerdedel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, som står helt uden for arbejdsmarkedet, fordi de er på kontanthjælp, invalidepension og andre ordninger, der absolut ingen luft levner til at sikre alderdommen.”

Således er 25 % i den arbejdsdygtige alder arbejdsløse.

Konklusion

Trods svagheden i valg af kilde, og at man nu godt kan være uden arbejde og ikke modtage overførselsindkomst fra det offentlige, kan det konkluderes at 25 % af befolkningen i den arbejdsdygtige alder er arbejdsløse.

Forslag til yderligere studier i emnet kunne være at undersøge om den reelle arbejdsløshed er endnu højere end hvad denne undersøgelse når frem til, hvis man i analysen inddrager offentlige aktiveringsprojekter som f.eks. MFere, DR, SKAT osv.

6 Comments:

Anonymous Henrik Christiansen said...

Opskriften på politisk succes:

de 25% kunne man med fordel ansætte i det offentlige. Faktisk kunne man ansætte hele befolkningen. Give alle en stor lønforhøjelse (for det har alle offentlig ansatte fortjent nu hvor de har flyttet lidt rundt pga reformen) Lønnen betales via udenlandslån og så kan vi også sætte skatten lidt op - det vil alle gå med til, fordi vi siger pengene går til højere lønning af offentlige ansatte..

Dette system garanterer man bliver valgt til statsminister... Politik handler om resultater her og nu. Fidusen er udenlandsgælden først skal betales om nogle år - og der trækker man sig tilbage fra en succesrig politisk karriere, der har været fyldt med solidaritet og den flotteste velfærdsstat nogensinde!

ons. jan. 03, 03:55:00 AM 2007  
Blogger Rasmus Ole Hansen said...

De 25% er jo i realiteten ansat hos det offetnlige uden porteføje.

ons. jan. 03, 04:01:00 AM 2007  
Blogger Allan said...

hvorfor stoppe her? Hvorfor ikke inkluderer alle under 18, alle offentlige ansatte og alle pensionister. Så er vi oppe på 80%.

Fantastisk hva? Og ca. lige så intetsigende som dit lille regnestykke. Arbejdsløse er folk der er til rådighed for arbejdsmarkedet.

ons. jan. 03, 11:46:00 AM 2007  
Anonymous Hans Jonas Hansen said...

Det fantastiske ved Allan og desværre også statens udregninger er, at man faktisk selv bestemmer, hvor mange der er arbejdsløse. Man kan give folk job, som der ikke er brug for, eller helt fjerne dem fra arbejdsmarkedet ved at kalde det noget andet.

ons. jan. 03, 12:26:00 PM 2007  
Anonymous Henrik Christiansen said...

Jeg må give Hans Jonas ret. En førtidspensionist er ikke til rådighed, fordi det offentlige har sat en grænse. En pensionist på 70 år kan måske sagtens arbejde, men det offentlige har valgt han ikke skal arbejde, men modtage en pension i stedet.

ons. jan. 03, 02:14:00 PM 2007  
Blogger Rasmus Ole Hansen said...

Allan du har fuldstændig ret. Arbejdsløshedsstatistik er latterligt. Det bliver først for alvor latterligt, når man opererer med en arbejdsduelighedsalder, og derefter sminker tallene ved at opfinde forskellige kasser til folk, for at skjule den skandale at 25% af disse personer i den såkaldte arbejdsdygtigealder er placeret på overførselsindkomst.

tor. jan. 04, 02:54:00 AM 2007  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home