2008/08/27

Stemmeret for skat

DUF kræver i JyllandsPosten stemmeret for unge, da nogle unge betaler skat. Det drejer sig om hver femte 16-årige og hver tredje 17-årige.

Argumentet at kæde skat og stemmeret sammen er interessant. Sidste gang det skete var i en Liberator artikel i 2004, som resulterede i en pressehetz mod skribenten Lotte Noer.

Lotte Noer gjorde sig folkeopinionen sig skyldig i at sammenkæde Skat og stemmeret på en måde som rørte ved et tabubelagt område. Hun stillede spørgsmål til det rimelige i stemmeret til de efterhånden 20 % i den erhvervsaktive alder som er på overførselsindkomst og dermed ikke betaler Skat, men alligevel har medbestemmelse over hvad skattekronerne skal gå til (dem selv?). Nu er danskerne blevet vant til at stemmeret gives til alle over 18 år, så slipper man ikke ustraffet for at stille spørgsmålstegn ved det.

En diskussion om stemmeret baseret på folks skattebetaling eller mangel på samme, vil altid blive en diskussion der er dømt til at mislykkedes. Skat og stemmeret har intet med hinanden at gøre, for uanset hvordan man kommer i besiddelse af et andet menneskes indkomst uden denne persons direkte accept, så er det tyveri.

De 16-årige og 17-årige betaler ikke troligt skat som DUF påstår, for det ville jo kræve, at hver enkelt var blevet direkte spurgt, og accepteret. Indtil denne accept forligger fra hver enkelt skatteyder, så er skat ligestillet med tyveri.

Reducer tyveriet fra alle, unge som gamle. Sæt skatten ned.

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home