2006/03/06

DR skal lukkes

Det synes undertegnede i hvertfald ville være passende. Men det er ikke hvad denne tekst handler om, men derimod pressens retorik, mere præcist brugen af "skal" i overskrifter.

Udsagnsordet "skal" kan bruges til at fremsætte et synspunkt og tilskynde til noget. Fx "Du skal gå til tandlægen med det samme, hvis du har ondt i tænderne.". Det kan også bruges til at tale om noget der kommer til at ske i fremtiden, som en konstatering, uden at der dog ligger nogen bydende eller tilskyndende i det. Fx "Jeg skal til tandlægen i morgen".

I pressen bruges ordet skal ofte i overskrifter, om lovforslag i folketing som er vedtaget, eller er ved at blive vedtaget. Hvis det er forslag som allerede er vedtaget, må man sige at man med rimelig sikkerhed kan konstatere at det kommer til at ske i fremtiden. Fx "Politiet skal ikke længere bruge dommerkendelser ".

DR skriver i dag at Den klassiske musik skal styrkes. Men, nej det "skal" den klassiske musik ikke.

Der er tale om et forslag fra regeringens opposition. Det er ikke noget der er flertal for i folketinget, eller en lov der allerede er besluttet. Ideen er bare et forslag fra nogle politikere, der ikke har mandat til at gennemføre det. Derfor kan ordet "skal" ikke opfattes som noget der med rimelig sikkerhed vil ske. Det må ses som noget der tilskyndes til. Siden DR skriver det direkte i overskriften ser det ud til at det er DR, der mener at kulturministeriet skal give flere penge til musikskoler.

DR kunne også have tilføjet: "Oppositionen mener": "Oppositionen mener at den klassiske musik skal styrkes." Men der står bare "Den klassiske musik skal styrkes". Det må altså være noget DR mener. Er det DRs officielle opgave at opfordre kulturministeriet til at støtte dette og hint? Var det tanken med formuleringen? Hvis ikke, burde journalisterne vælge sine ord med større omhu.

UPDATE: Billedteksten til artiklens billede er faktisk også interessant:
Et af Danmarks unge talenter på violin, Kern Westergaard. Hvis der stadig skal være talenter nok i dansk klassisk musik, så skal de have bedre og mere undervisning.

Det må da siges at være et udsagn som kan diskuteres. Hvad er "talenter nok"? Er der ligesom foregående historie " Selvstændige", tale om at en af statens elektroniske medier blot har videregivet en kopi af en pressemeddelelse fra et politisk parti?

Hvis der ikke "er plads" i overskriften, så må der da i hvert fald i billedteksten være plads nok til at tilføje "mener de radikale og socialdemokraterne", når der fremsættes et politisk synspunkt, som DR ikke selv vil tages til indtægt for.

2006/03/04

Selvstændige

Tv2 er så elskværdige at viderebringe socialdemokratiske strø tanker. Det er socialdemokraternes ligestillingsordfører Kirsten Brosbøl, som har fået TV2 med på at agere forum for hendes ideer uden dog at stille et eneste spørgsmål til det fremførte. Jørn Nørgaard Sørensen som står som forfatter af artiklen har åbenbart ikke fundet det ulejligheden værd at stille et par spørgsmål. Man skulle mene at det vel måtte høre til på socialdemokraternes egen hjemmeside at formidle den slags, men det er selvfølgelig en anden diskussion.

Ligestillingsordføreren er harm over at regeringen ikke har valgt at lave en barselsfond for selvstændige. ” Den store økonomiske belastning, som barselsorlov kan være for især mindre selvstændigt erhvervsdrivende, bliver der nu ikke gjort noget ved”, siger hun. Nu kunne det jo være at nogen havde valgt at blive selvstændige fordi de netop ikke vil lide under den økonomiske belastning som diverse tvungne opsparinger pålægger almindelige lønmodtagere. Hvis man som selvstændig gerne ville være omfattet af en form for barselsfond, ja så gør man hvad man som selvstændig oftest gør….viser et initiativ og løser problemet til egen tilfredsstillelse.

Ligestillingsordføreren afslører dog sig selv i sidste ende: ” Socialdemokraterne havde gerne set, at de selvstændige blev omfattet af den barselsfond, som bliver etableret for lønmodtagerne - en solidarisk ordning, som sikrer en reel omfordeling”, står der sidst i artiklen. Der er således blot tale om den gode gamle omfordeling som alle skal være en del af. At selvstændige oftest er folk med mod på at være herre i eget hus er vist et ting som ligestillingsordføreren har overset.

En ting der altid har undret mig ved selvstændige er at beskatningen synes hårde hvis man er selvstændig end hvis man er lønmodtager. Forestiller man sig en selvstændig og en lønmodtager der over en 5 års periode begge tjener 1 million kr. Lønmodtageren tjener 200.000 kr. pr. år i 5 år. Den selvstændige er lige startet op og tjener de første fire år 0 kr. da forretnings ideen først skal implementeres. Det femte tjener den selvstændige så 1 million kr. Over en 5 årig periode har begge således samme bruttoindkomst, men ser vi på nettoindkomsten i samme periode så vil lønmodtageren få mere i løn end den selvstændige.

At skabe ligestilling mellem lønmodtageren og den selvstændiges nettoindkomster, se det ville være noget ligestillingsordføreren burde bruge sin energi på.