2009/02/28

A4: Kun 40% betaler skat med glæde

Ugebrevet A4 har undersøgt danskernes glæde ved, at betale skat. 40% af respondenterne svarede, at de skam betalte deres skat med glæde.

I et filosofisk perspektiv kan det undre, hvorfor ikke 100% svarede, at de betalte deres skat med glæde. Man kan jo lige så godt glæde sig over at betale skat, når man ikke kan gøre hverken fra eller til alligevel. Enhver stresskonsulent vil sige, at det blot akkumulerer stress, når man går rundt og er utilfreds med noget, man kun illusorisk og indirekte kan påvirke.

Derudover er over halvdelen af danskerne enten på aktiv eller passiv forsørgelse, men alligevel er det kun 40% der ser glæden ved at betale skat. Skat elskes således ikke automatisk af folk, der muligvis på kort sigt har en fordel af skat. Danskerne kan kigge ud over egen næsetip.

De 40% der føler glæde ved at betale skat, svarer dog kun betinget ja. Betingelsen for skatteglæden er forventningen om, at man får en lang række offentlige goder stillet til rådighed af passende kvalitet. Hvorfor de 40% ikke mener, de selv er bedst til at afgøre, hvilke goder de ønsker og til hvilken kvalitet må stå hen i det uvisse.

Sociolog Thomas Fridberg udtaler til Metroxpress den 23. februar at:
Så længe folk har tiltro til, at de får noget for pengene, så har de altså intet imod at betale den høje skat.

Nu står der intet om, at de skatteglade 40% betaler den høje skat. Da glæden ifølge sociologen handler om tro, burde Metroxpress nok have rådført sig med en teolog istedet for.

2009/02/27

Når virkeligheden overhaler fiktionen

180grader gør venligst opmærksom på en artikel i Economist der omhandler, hvordan bogsalget af Ayn Rands Atlas Shrugged stiger hvergang politikerne vedtager nye såkaldte hjælpepakker og andre store reguleringer af markedsøkonomien.

Jeg er selv i gang med at læse bogen. For ikke at få ødelagt spændingen ved at følge med i udviklingen af bogens handling, må jeg vist til at læse lidt mere i den. Med alle stimulus pakkerne og des lige risikerer jeg, at virkeligheden overgår fiktinonen, før jeg når at læse det. Der hvor jeg er nået til i bogen kører togene ikke længere til tiden...

2009/02/26

Socialdemokratisk MEP: Frihandel er vejen frem

I disse tider, hvor alle danske politikere er socialdemokrater i en eller anden variant, er det befriende når en socialdemokrat fra partiet Socialdemokraterne taler for frihandel som vejen mod velstand og dermed fattigdomsbekæmpelse.

I Børsen den 24. februar havde Ole Christensen MEP(S) en kommentar indeholdende følgende guldkorn:
Som medlem af Europa-Parlementets udvalg for International Handel ser jeg dagligt, hvordan økonomisk samarbejde og handel på tværs af grænser skaber vækst, nye arbejdspladser og hjælper europæere ud af fattigdom. Fri handel er stadig vejen frem, hvis vi skal sikre flere arbejdspladser, også i fremtiden.

...Selvom det kan se sort ud for mennesker, som mister sit arbejde, er løsningen ikke protektionisme - tværtimod. Protektionisme er en uholdbar lappeløsning, der på kort sigt vil forbedre forholdene for få arbejdstagere, men på langt sigt vil forværre forholdene for mange.

Alle ledende politikere verden over burde i praktik i Europa-Parlementets udvalg for International Handel, når en socialdemokrat fra Socialdemokraterne her har lært, at frihandel er vejen frem.

2009/02/21

Sarah Palin klogere på teori og praksis

I teorien er teori og praksis det samme, men ikke i praksis.

Dette har Sarah Palin erfaret i rollen som mor. Sarah Palins hidtidige indstilling til hvordan teenagegraviditeter undgås, har været at tale for seksuel afholdenhed.

I teorien er seksuel afholdenhed selvfølgelig klart den bedste måde, at undgå teenagegraviditeter, det siger sig selv. I praksis har teorien dog lidt vanskeligere kår, hvilket Palin har opdaget, da hendes 17 årige datter blev mor.

Erfaringen har medvirket til at Palin nu indser, at seksuel afholdenhed og hormonfyldte teenagere alligevel er ikke den nemmeste teori at føre ud i praksis. Nu skal undervisning i brugen af prævention suppelere mantraet om seksuel afholdenhed. Det bliver spændende at følge hendes religiøsebaglands reaktion på denne familie Palinemperiske baserede kurs.

2009/02/19

Obama vil "redde" boligejerne

På grund af de faldende boligpriser vil Obama redde boligejerne, eller det siger han i hvert fald.

I virkeligheden ser øvelsen ud til at gå ud på først og fremmest at redde de statslige kreditinstitutioner Fannie Mae og Freddie Mac.

USAs lånelovgivning favorisere låntageren på bekostning af långiveren ved, at gælden er knyttet til boligen alene. Falder boligprisen til under hovedstolen på lånet bliver låneren teknisk insolvent. Dvs. gælden overstiger boligens markedspris.

Den amerikanske boligejer kan dog blive gældsfri ved, at flytte fra boligen og lade långiveren bære tabet. Redningsaktionens ide er, at mindske incitamentet som boligejeren har til, at forlade sin bolig. Jo flere der forlader deres bolig des større bliver udbuddet af boliger, hvorved prisen falder ydereligere. Det vil så igen gå ud af långiverne, når endnu flere vil rømme deres bolig.

Denne redningsaktionen fra Obama er således symptom behandling af et problem afledt af en dårlig lånelovgivning. Redningsplanen kunne have været, at ændre dette forhold ved et lovforslag, men det er selvfølgelig ikke lige så sjovt, som at bruge $75 miliarder.

Kritisk Presse matcher Berlingske Tidende

Før gårsdagens indlæg her på siden var der ikke blevet skrevet siden 8. januar.

I følge google analytics har Kritisk Presse alligevel haft 500 unikke hits den seneste måned.

Det er flot, at have læsere selv om, der ikke er blevet skrevet noget borgerligt/liberalt i lang tid. Det samme kan man sige om Berlingske Tidende. Til forskel fra Berlingske Tidende skal læserne af Kritisk Presse ikke vente lige så lang tid på borgerlige/liberale kommentarer igen.

2009/02/18

Historikere: Lincoln var USAs bedste præsident

Kast dit land i borgerkrig og bliv historikernes yndling.

Øvelsen som C-Span har gennemført vha. 65 historikere i forbindelse med Lincolns 200 års fødselsdag, har ikke overraskende resulteret i en kåring af Lincoln, som den bedste præsident nogensinde. Bruden er jo også den smukkeste kvinde ved et bryllup.

Lincoln bliver vurderet i top for bla. sine evner ud i overtalens kunst. En rendyrket absurditet i al den stund, at Lincolns overtalelses kunst bestod i at starte en krig mod sine politiske modstandere.

Lur mig om ikke Lincoln og Davis i vore dage ville have modtaget Nobels fredspris ved borgerkrigens afslutning.