2007/01/29

På havnen skal være liv og glade dage

For sådan skaber man en god by. Uden en blanding af boliger (selvfølgelig et godt mix af leje, andels og ejer boliger), erhverv og fest kan man ikke skabe den gode by. Derfor er det selvfølgelig en anselig fejl, at de danske havne er ved at blive plastret til med byggeri i beton, stål og glas. Vi mister jo den traditionelle havnekultur, som bestemt er bevaringsværdig, eller?


Ideal billedet om den gode by, forstiller en by med mange forskellige mennesker, ejere, lejere, forretningsfolk, tivoli folk samt bistandsklienter. Dette bygger på mange fejltagelser, først så tror jeg på, at folk godt selv ved hvem de vil bo sammen med, hvilket ofte er ligesindede. Og grunden til, at der bliver bygget boliger og ikke forlystelsesparker og butikker er, at det er boliger der bliver efterspurgt på den beliggenhed. Men vi skal give mere end hvad markedet kan…!?, for lokalplandiktaturet ved nemlig bedst:

Målet er den gode by, men det kræver langt mere end at overplastre nogle kaj-arealer med nye boliger. En havn er dødssyg, hvis der kun er boliger. Eller hvis der kun er erhverv. Eller hvis der kun er en stor forlystelsespark. Der skal en blanding til, og selv om markedet har efterspurgt boliger, skal politikerne have mod til at ville noget andet og mere. Der skal være liv på havnen, og det får man ikke kun via nogle dyre kvadratmeter,« siger Søren Møller Christensen.

Hvornår lærer byplanlægger og lokalpolitikere, at man ikke kan sætte folk i kasser og blande dem som man vil? Lad folk bo der hvor de vil, lad dem bo som de vil og stop med, at presse egne idealer om hvordan folk skal bo ned over andre.

2 Comments:

Anonymous Anonym said...

Jeg er enige i det liberale udgangspunkt, men det virker ikke helt som om du har forståelse for den manglende fantasi i den danske byggebranche eller for den sags skyld de bureaukratiske forhindringer for varieret byggeri.
Første udfordring er miljøforholdene. Ved havnebyggeri bevares typisk i større eller mindre grad en form for erhvervsvirksomhed i havnen. Pga. forskellige krav til hhv. erhverv og boliger er det svært at lave den blanding som kunder faktisk efterspørger. Og ja kunderne efterspørger nemlig rigtigt meget en blanding. De vil gerne have mulighed for at have små caféer og butikker i samme ejendom hvor de bor. Der støder man bare ind i en moms og skatteproblematik.
Erhvervsbyggeri er således momspligtigtigt, mens boligbyggeri er momsfritaget.
Vanetænkningen, dovenskaben og planforholdene er med til at skabe golde ensartede områder, som ikke er til glæde for kunderne (boligkøbere, boliglejere, erhvervsdrivende). Derfor er kritikken såmænd reel nok. I mange år har man efterlyst at hvis bare det kommer boliger, så skal det nok blive gode områder. Nu viser det sig at man faktisk skal gøre sig umage for at lave noget som også har en langsigtet værdier (her tænker jeg ikke på den socialistiske forestilling om langsigtethed, men alene at ejendomme vil opretholde deres værdi).

tir. jan. 30, 09:04:00 AM 2007  
Blogger JJA said...

Ja, mit kendskab til folks bolig ønsker, er nok ikke nær noget ekspert niveau. Er nok også selv ramt af en vanetænkning.
Problemet må vel således værre stramme lokalplaner samt en porblematik om skat og moms.
Men der er stadig ingen grund til at kommuner prøver at blande forskellige befolknings grupper, istedet, at lade dam bo blandt dem de vil.

tir. jan. 30, 01:50:00 PM 2007  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home