2007/05/06

EB og TV3: Velkommen på forsiden

Ekstra bladets forside basker i dag er, at man har afsløret flere højtlønnede i at få udført sort arbejde. De tre personer på forsiden, er en dommer, en borgmester og en fagforeningsboss. Med fagforeningernes historiske tilknytning til Socialdemokraterne og tidens trang til socialdemokratiskpolitik på tværs af folketinget, kommer man næppe tættere på at afsløre magtens tredeling i at få udført sort arbejde. Alle er de dog smarte nok til, at det er konerne der står med fingerne i kagedåsen.

Ugebrevet A4 har i en undersøgelse fundet frem til, at 26 % af undersøgelsens børnefamilier ønsker sig mulighed for billigere at købe sig hjælp til rengøring, havearbejde og lign.

Det kan ingen fortænke dem i. Med skattetrykket her til lands skal man tjene ca. 500 kr. for hver 100 kr. hvid rengøring netto.

Incitamentet til sort arbejde er således stort. Køber og sælger af rengøring i private hjem deler med stor økonomisk gevinst for begge, statens helt ekstreme beskatning på arbejde imellem sig. Konsekvensen bliver derfor at højtlønnede køber sort arbejde, og lavtlønnede udfører sort arbejde.

Skatteminsteren udtaler på baggrund af EBs afsløring: "Jeg er skuffet og synes, det er et problem, at fremtrædende folk, der kender lovgivningen, ikke lever op til det store ansvar, de har".

Mon han er lige så skuffet, som Kritisk Presse er over regeringens manglende liberale visioner, manglende styrring af de offentlige budgetter og manglende evne til at overholde egne valgløfter. Er det tilfældet, så er det en meget skuffet skatteminister.

Se TV3 tirsdag den 8. maj kl. 20.00: Velkommen på forsiden.

0 Comments:

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home