2006/04/23

Hvis ikke alle lever længere, skal ingen leve længere?

DR Online skriver, via Jyllandsposten, om en rapport, der viser at dødeligheden ikke har ændret sig for de socialt dårligt stillede (inden for hvilken tidsperiode det drejer sig om, står der ikke). Men økonomisk og socialt godt stillede skulle efter sigende leve længere end hidtil.

Alt i alt, lader det altså til at folk i gennemsnit lever længere, og det vel ikke i sig selv dårligt?
- Det går den forkerte vej. Selv om vi lever længere, er faldet i dødeligheden markant større for de veluddannede grupper sammenlignet med de svageste grupper, siger seniorforsker Henrik Brønnum-Hansen fra Statens Institut for Folkesundhed.

Det er typiskt at egalitære retorik som dette er det eneste der kommer fra de "eksperter", der citeres i medierne. Det er åbentbart vigtigere at man lever lige længe, end at man lever længe.

Hvad undersøgelsen ellers indeholder, er det ikke nemt at blive klog på. Det ville være smart hvis der var links fra artiklen til de alle de undersøgelser fra det offentlige, som mainstream medierne trofast videregiver. Statens Institut for Folkesundhed har en hjemmeside, men i skrivende stund fungerer den ikke.

2006/04/17

Osama bin Laden: ”En terrorist, som på en misbrugende måde påkalder sig islam”.

Det er ingen hemmelighed at vi her på Kritiskpresse har en lille forkærlighed for retorik. Dette er ikke noget vi er alene om, således vil EU's stats- og regeringschefer have et såkaldt ”ikke-emotionelt leksikon til drøftelse af radikalisering” på dagsordnen ved EU topmødet i juni.

Dette emotionelle leksikon, udarbejdet af en EU arbejdsgruppe, har til formål at undgå uhensigtsmæssig brændemærkning af en hel religion, hvilket i dette tilfælde vil sige Islam, der kan forværre problemet.

Nu skal jeg ikke beklage denne ny fundne interesse for retorik blandt EU's stats- og regeringschefer, bevares, det er trods alt mere underholdene end at forsøge at sætte sig ind i, hvorfor EU fortsat har verdensstørste bistandsprojekt i form af landbrugsstøtte, høje told mure og hvorfor arbejdskraftens frie bevægelighed ikke gælder, hvis man har statsborgerskab i et af de nye EU lande.

Dog kan jeg ikke undlade at undrer mig over, hvorfor nye politisk korrekte betegnelser altid skal være hele sætninger til erstatning af betegnelser kan siges med et eller to ord. Det bidrager hverken til en bedre forståelse eller øger chancen for at disse nye politisk korrekte betegnelser vil bliver brugt uden for EU arbejdsgruppens kontorer.

At Osama Bin Laden er en fundamentalistisk muslim og er bagmand for en terror organisation, ændres der ikke på fordi man kalder ham noget andet. Problemet er terror begået i Islams navn og terrorisme som sådan. Fordi man kalder det noget andet, hverken forsvinder problemet eller de pågældende personer holder op med at være voldelige fundamentalister.

Ud fra et teologisk synspunkt ender islamiske terrorister jo alligevel i helvede, hvilket ikke er nogen særlig stor trøst for deres ofre. At islamiske terrorister skulle blive mere eller mindre radikaliseret af at blive kaldet for ”terrorister, som misbruger islam”, er nok lige lovligt meget at håbe på. At andre muslimer skulle blive sat i bås pga. udtrykket ”islamisk terrorist” er vel lige så lidt sandsynligt som at alle katolikker sættes i bås som terrorister pga. IRA.
En ting er dog sikkert. Jeg vil erhverve mig et eksemplar, om ikke andet for underholdningens skyld. Det bliver en ordbog der kommer til at stå i direkte konkurrence med Anders Lund Madsens ordbog:”Madsens AØÅ” i underholdnings værdi.

2006/04/10

Danmark er ikke en person

DR skriver at EU er utilfreds med at brugen af biobrændsel i biler, ikke er mere udbredt.
"Danmark ønsker dog i stedet satse på næste generation af teknologi til produktion af biobrændsel til biler og der er afsat 60 millioner kroner der i løbet af 2006-2008 skal bruges til at lave forsøgesordninger på området."

Danmark er et land. Et geografisk område. Danmark er et begreb og ikke en person, og kan ikke have en mening om noget. Det kan kun mennesker.

At tale om at Danmark har en bestemt opfattelse om et emne, ville dog give mening under den forudsætning at begrebet Danmark dækker over en bestemt gruppe mennesker, der alle deler denne opfattelse.

I dette tilfælde lader det til at journalisten definerer gruppen af mennesker til at være regeringen. Det er dog ikke helt sikkert, da det ikke fremgår. Denne tvivl kunne meget nemt have været undgået, hvis der havde stået "den danske regering" i stedet for "Danmark".

En gruppe af mennesker som begrebet "Danmark" også kan fortolkes til at dække over, er den danske befolkning. Men regeringens ønsker er ikke de samme som befolkningens ønsker. Ved sprogbruget i artiklen udvandes forskellen mellem de to. Selvom en stor del af befolkningen har stemt på regeringen, betyder det slet ikke at hver enkelt borgers ønsker er identisk med regeringens ønsker.

Ved at lade Danmark repræsentere regeringen, og regeringen repræsentere den danske befolkning, er artiklen med til at decimere den enkelte borger. Det kan godt være at formynderstaten er meget stor, men borgerne har stadig ret til at danne deres egen mening, selvom den afviger fra herskernes meninger.

2006/04/03

Hvad er det, jeg skriver under på?

DR har valgt at videre bringe en historie fra Nyhedsbrevet 3F.

Den omhandler en underskriftsindsamling imod kvindehandel, foretaget af stud.psych Marie-Lousie Obermann, i Århus studentermiljø

Blandt byens humaniora studerende var der intet problem med at samle underskrifter, da de skrev under med det samme, beretter Marie-Louise Obermann. Det ser hun åbenbart som noget positivt, men det er da lidt foruroligende, at der findes hele studier der ukritisk skriver under på hvad som helst. Det må være den slags folk, der er i skyld i tilstedeværelsen af f.eks. Huslejenævnet og andre klage organer, hvor man kan klage over, at man ikke læste kontrakten igennem inden man skrev under.

Så kom turen til underskriftsindsamling hos jura- og statskundskabsstuderende. Her var der til underskriftindsamlernes store gru nogen, der forholdt sig kritisk til hvad de skulle skrive under på. Enkelte sagde sågar nej tak.

Kan det virkelig passe at jura- og statskundskabsstuderende går ind for kvindehandel, som overskriften på artiklen angiver at underskriftsindsamlingen er imod. Det kan da ikke passe, at studerende på disse institutioner går ind for slaveri. Obermann mødte hos flere af de pågældende en ultra liberal holdning om at folk selv må bestemme over deres liv.

Nogen må tage fejl her. Kvindehandel er vel slaveri og derfor ikke en ultra liberal holdning. Til sidst i artiklen konstatere Obermann efter mødet med de ”ultra liberale” jura- og statskundskabsstuderende:” Man kan være lidt nervøs for holdningen til prostitution i fremtidens retssystem”.

Det er da noget af en konstatering når underskriftsindsamlingen indledningsvis handler om kvindehandel dvs. kvinder som slaver. I virkeligheden handler underskriftsindsamlingen altså om prostitution, dvs. modstand mod at kvinder sælger seksuelle ydelser. Så hvad er det lige man skriver under på? Jeg er ikke nervøs for fremtidens retssystem, når jura- og statskundskabsstuderende for holder sig kritiske til selv underskriftsindsamlinger, der siger et til underskriftsgiveren, men har en anden dagsorden.

Uanset om man synes salg er af seksuelle ydelser er moralsk forkert eller ej, så ændrer det ikke på at det er op til sælgeren selv. Hvis kvindehandel blot skal forstås som kvinders salg af ydelser, ja så må diverse vikarbureauer også hellere til at passe på. Hvem ved hvad den næste underskriftsindsamling går ud på, og hvad er det, jeg skriver under på?