2006/04/17

Osama bin Laden: ”En terrorist, som på en misbrugende måde påkalder sig islam”.

Det er ingen hemmelighed at vi her på Kritiskpresse har en lille forkærlighed for retorik. Dette er ikke noget vi er alene om, således vil EU's stats- og regeringschefer have et såkaldt ”ikke-emotionelt leksikon til drøftelse af radikalisering” på dagsordnen ved EU topmødet i juni.

Dette emotionelle leksikon, udarbejdet af en EU arbejdsgruppe, har til formål at undgå uhensigtsmæssig brændemærkning af en hel religion, hvilket i dette tilfælde vil sige Islam, der kan forværre problemet.

Nu skal jeg ikke beklage denne ny fundne interesse for retorik blandt EU's stats- og regeringschefer, bevares, det er trods alt mere underholdene end at forsøge at sætte sig ind i, hvorfor EU fortsat har verdensstørste bistandsprojekt i form af landbrugsstøtte, høje told mure og hvorfor arbejdskraftens frie bevægelighed ikke gælder, hvis man har statsborgerskab i et af de nye EU lande.

Dog kan jeg ikke undlade at undrer mig over, hvorfor nye politisk korrekte betegnelser altid skal være hele sætninger til erstatning af betegnelser kan siges med et eller to ord. Det bidrager hverken til en bedre forståelse eller øger chancen for at disse nye politisk korrekte betegnelser vil bliver brugt uden for EU arbejdsgruppens kontorer.

At Osama Bin Laden er en fundamentalistisk muslim og er bagmand for en terror organisation, ændres der ikke på fordi man kalder ham noget andet. Problemet er terror begået i Islams navn og terrorisme som sådan. Fordi man kalder det noget andet, hverken forsvinder problemet eller de pågældende personer holder op med at være voldelige fundamentalister.

Ud fra et teologisk synspunkt ender islamiske terrorister jo alligevel i helvede, hvilket ikke er nogen særlig stor trøst for deres ofre. At islamiske terrorister skulle blive mere eller mindre radikaliseret af at blive kaldet for ”terrorister, som misbruger islam”, er nok lige lovligt meget at håbe på. At andre muslimer skulle blive sat i bås pga. udtrykket ”islamisk terrorist” er vel lige så lidt sandsynligt som at alle katolikker sættes i bås som terrorister pga. IRA.
En ting er dog sikkert. Jeg vil erhverve mig et eksemplar, om ikke andet for underholdningens skyld. Det bliver en ordbog der kommer til at stå i direkte konkurrence med Anders Lund Madsens ordbog:”Madsens AØÅ” i underholdnings værdi.

1 Comments:

Blogger Rasmus Ole Hansen said...

Har lige opdaget at Statler på broggen på Liberator også funderer over det pudsige med en EU ordbog. Det gør han her http://www.liberator.dk/brog/default.asp?id=490 med et andet indhold, men med stort set det samme budskab.....at det er fjollet af EU.

tir. apr. 18, 02:39:00 AM 2006  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home