2006/04/23

Hvis ikke alle lever længere, skal ingen leve længere?

DR Online skriver, via Jyllandsposten, om en rapport, der viser at dødeligheden ikke har ændret sig for de socialt dårligt stillede (inden for hvilken tidsperiode det drejer sig om, står der ikke). Men økonomisk og socialt godt stillede skulle efter sigende leve længere end hidtil.

Alt i alt, lader det altså til at folk i gennemsnit lever længere, og det vel ikke i sig selv dårligt?
- Det går den forkerte vej. Selv om vi lever længere, er faldet i dødeligheden markant større for de veluddannede grupper sammenlignet med de svageste grupper, siger seniorforsker Henrik Brønnum-Hansen fra Statens Institut for Folkesundhed.

Det er typiskt at egalitære retorik som dette er det eneste der kommer fra de "eksperter", der citeres i medierne. Det er åbentbart vigtigere at man lever lige længe, end at man lever længe.

Hvad undersøgelsen ellers indeholder, er det ikke nemt at blive klog på. Det ville være smart hvis der var links fra artiklen til de alle de undersøgelser fra det offentlige, som mainstream medierne trofast videregiver. Statens Institut for Folkesundhed har en hjemmeside, men i skrivende stund fungerer den ikke.

1 Comments:

Anonymous Henrik Brønnum-Hansen said...

Undersøgelsen er offentliggjort i Ugeskrift for Læger, 22. maj 2006. Her er et link:
http://www.laeger.dk/portal/page?_pageid=33,15758490&_dad=portal&_schema=PORTAL

Hilsen fra den forhadte "ekspert" Henrik Brønnum-Hansen

lør. jul. 01, 01:27:00 AM 2006  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home