2007/08/25

Fairtrade

Når man går ned i sit supermarked for at købe kaffe, så vil man helt sikkert støde på et produkt, som hedder Fairtrade. Altså fair handel. Men er alle de andre produkter i ens supermarked, så et udtryk for unfair handel? Er jeg skyld i fattigdom i Brasilien, når jeg køber kaffe fra Brasilien uden et fairtrade mærke? I følge Lars Anderskouv fra Mellemfolkeligt Samvirke så er jeg.

"Derfor arbejder vi for fair trade og ikke for fri og ureguleret handel mellem meget ulige parter. Handel skal være med til at afhjælpe fattigdom – ikke bidrage til den."

Hvordan handel mellem to parter skaber fattigdom, siger han ikke noget om. Det er nok bare en indforstået marxistisk logik, som vi alle burde kunne forstå.

Men tilgengæld forklarer LA, hvorfor Fairtrade er så vidunderligt

”For MS er fair trade ikke kun et spørgsmål om at sikre producenterne bedre indtjening. Det er også at kunne ændre de historisk og politisk bestemte rammer, som begrænser de små producenter i frit at kunne sælge deres produkter til en rimelig pris. Fair trade rummer både en markedsdimension og en politisk dimension"

Jeg kan skam godt se noget godt i fairtrade. Nemlig markedsdimensionen. Det er netop den politiske dimension, som gør det til et frygteligt projekt. LA nævner selv, at landbrugsstøtten i rige lande er hyklerisk. Men han synes åbenbart, det er en god idé at støtte produktionen i u-lande. Hvis MS virkelig vil hjælpe burde de i stedet kæmpe for at få fjernet toldmure og landbrugsstøtte. Både i rige og fattige lande. Så ville der kunne opstå fairhandel. Man kan også læse om fairtrade på liberator.

Svaret på mit spørgsmål er nej. Jeg er ikke skyld i fattigdom i Brasilien, når jeg køber kaffe fra Brasilien uden et fairtrade mærke. Men køb du blot fairtrade kaffe, hvis det gør dig til et lykkeligt menneske. Det gør ikke din handel mere fair end min. Blot dyrere.

2 Comments:

Blogger Jakob Lignell said...

Helt Enig. Problemet med Fairtrade er jo netop, at det reelt skaber fattigdom, da Fairtrade fordre overproduktion af uprofitable produkter i den tredje verden.

Så siger man. Ja; Men vi betaler jo så en højere pris for de produkter, netop for at gøre dem profitable. Men det presser jo bare prisen yderligere for alle de bønner, som ikke er med i Fairtrade ordningen.

Hertil kommer, at incitamentet til at omlægge sine afgrøder til mere profitable produkter, forsvinder med landbrugsstøtten, på samme måde som vi har set det i vesten.

Det mest begrædelige er dog, at folk tror de køber aflad via Fairtrade, men reelt er det nok noget nær den dårligste måde at give bistand på. Der er alt for mange mellemmænd, og flere har anført, at kun omkring 10 pct. af overprisen kommer bønnerne til gode.

Oven i det, er der de absurde regler for, hvem der må deltage i Fairtrade ordningerne. Det er kun de ”dårligste” bønner. Det vil sige, at man belønner inkompetence, men hvad værre er, at man reelt presser de dygtige produktive bønner, qua overproduktion.

Det er en ”ny” måde at holde de dygtige nede, og dermed sikre at landbrugssektorerne i disse lande holdes på middelalder stadiet.

Men jeg må da erkende, at jeg også gerne vil eje et Fairtrade mærke. Der er virkelig nogen som har forstået markedsmekanismerne. De tjener en ordentlig røvfuld penge. Lidt som munkene i middelalderen, men nu med mere sprut og lir. Jo vi ser fremskridt.

tor. aug. 30, 01:51:00 PM 2007  
Anonymous Tarzan said...

Helt enig. Jeg har selv tidligerebrokket mig over lige netop fair trade, da det står for et alvorligt brist i de fleste menneskers forestillingsverden. Det er vigtigt, at alle fornuftige folk forsøger at belyse de katastrofale konsekvenser fair trade reelt har, så fair trade hurtigt kan miste sin gloriøse glans. Liberale i Danmark kan rent faktisk gøre en forskel her (imodsætning til mere traditionel politik).

Keep up the good work!

søn. sep. 23, 09:27:00 PM 2007  

Send en kommentar

Links to this post:

Opret et link

<< Home