2006/10/31

Venstre og den tabte dagsorden

Venstre gennemhuller BUPLs skræmmekampagne rapportere DR.

Det burde nu heller ikke kræve en større indsats. Det interessante er dog derimod på hvilken måde Venstre tilbageviser skræmmekampagnen.

Den nye politisk ordføre for Venstre, Troels Lund Poulsen udtaler i forbindelse med, at det viser sig, at to ud af tre kommuner havde det samme eller flere pædagoger ansat end sidste år:

Det viser, at BUPL's påstande om, at der skal ansættes langt færre pædagoger næste år, er det pure opspind. Og i 51 pct. af de kommuner, hvor der er faldende børnetal, opretholder man antallet eller får flere pædagoger. Det er en opnormering.

Det kan da godt være at Troels Lund Poulsen kan glæde sig, over at BUPL ikke har ret, men BUPL kan glæde sig over noget vigtigere. Det har lykkedes BUPL at sætte dagsordnen. Istedet for at kigge på outputsiden, som man ville gøre alle andre steder end i den offentlige sektor, når man skal vurdere frugterne af sine anstrengelser, har BUPL og andre fået Venstre med på ideen om at kigge på inputsiden som succes kriterie.

At bruge inputsiden som succeskriterie, vil være at kalde Sovjetunionen eller DDR for en succes, for her blev alle ressoucer brændt af i det offentlige. Ikke engang Frank Aaen vil dog længere kalde Sovjetunionen eller DDR for forbilleder.

Så istedet for at rende rundt og tale med på venstrefløjens agitering for at kigge på inputsiden som succeskriterie, vil jeg her komme med en lille appel til den nye politisk ordfører om at få sat en dagsorden, hvor det er outputsiden og dermed resultaterne der tæller som succeskriterie

Kom så Troels, you can do it!

2006/10/25

Sprogforvirring i den offentlige sektor

Sprog- og begrebsforvirringen hersker i den offentlige sektor, hvor op er blevet ned, og dag er blevet nat.

Et par eksempler:

DR rapporterer, at der ikke umiddelbart er støtte til mere rederistøtte.

Den såkaldte støtte består i, at rederierne er skattefritaget på en lang række områder. Støtten består således i, at rederierne får lov til at beholde mere af indtjeningen fra deres egen indsats. Det lyder næppe som støtte med mindre man tænker som i den offentlige sektor, hvor op er ned, og dag er nat.

Politiken rapporterer, at vennetjenester skal beskattes.

Landskatteretten er sagt stop for et integrationsprojekt i Århus, hvor integrationen bestod i, at udføre vennetjenester for hinanden.

Med den meget snak om fællesskab og samfundets sammenhængskraft er det imponerende, hvordan den offentlige sektor gang på gang lægger hindringer i vejen for frivillige fællesskaber. Det eneste sted hvor man kalder tvang for fællesskab og vennetjenester for kriminelt, er i den offentlige sektor, hvor op er ned, og dag er nat.

2006/10/19

Syg afstemning på Berlingske.dk – ejendomsret til ungdomshuset

Afstemningens ordlyd: ”Skal Faderhuset tvinges til at sælge Ungdomshuset i København?”

Syg afstemning da ejendomsretten burde være en sikret rettighed i ethvert samfund. Konsekvensen af en manglende fast defineret ejendomsret kan man se i store områder i Afrika, en sådan armod ønsker ingen.

Da det offentlige gør det bedste for at udhule ejendomsretten på alle mulige områder, er det selvfølgelig relevant at stille spørgsmålet, hvilket afstemningen jo gør.

83% har heldigvis stemt nej.

2006/10/17

Mulighed for borgerlig liberal politik i Danmark

Berlingske Tidende har interviewet docent i statskundskab ved Lunds universitet Ann-Sofie Dahl, omkring de nye borgerlige vinde i svensk politik.

Sverige er ærke socialdemokratisk så en midtsøgende profil burde være højest på den nye statsminister Fredrik Reinfeldt liste, hvis han altså skulle følge regeringen i Danmarks måde at fører politik på. Det gør han så ikke, men har i stedet startet med, som lovet, at give skattelettelser for 34 milliarder. Sjovt nok nogenlunde det samme beløb som det offentlige forbrug er steget med under den såkaldte borgerlige regering i Danmark.

Med den meget snak om det ”Nye Venstre” og nødvendigheden af at tage kontrol over borgernes penge som en garant for frihed siger Ann-Sofie Dahl:

”Jeg vil sige, at det med den socialdemokratiske baggrund nok bare er en undskyldning, som bruges af den danske regering, for ikke at gøre noget”.

Den borgerlige regering i Danmark bruger meget tid på at banke egne folketingsmedlemmer på plads, som skulle komme til at ytre sig på en borgerlig måde.

Det har Ann-Sofie Dahl følgende kommentar til:

”Det er op til enhver regering at sætte sin egen dagsorden, og det er et meget defensivt argument fra Fogh-regeringen, at det ikke kan gøres på grund af det intellektuelle klima. Men måske kan den svenske regering tjene som inspiration og opmuntring for danskerne”.

Dagsordnen blev sat med skattestoppet, og siden er der ikke rigtig sket noget. Man kan da kun håbe på at den nyvalgte svenske regering bliver en inspiration og opmuntring for den danske regering. Borgerlig politik kan nås endnu.

Ann-Sofie Dahl analysere det svenske regeringsgrundlag, og hvad det vil betyde for den svenske velfærdsstat, i en lang frokost pause hos CEPOS på torsdag den 19. oktober.

Masser af plads til skattelettelser

Nej, det er ikke regeringen i Danmark, der lige pludselig har indset, at det er noget vrøvl at sige, der ikke er råd til skattelettelser, selvom der er forbrugsfest i den offentlige sektor.

Det er i Sverige hvor der er kommet helt nye boller på suppen efter regeringsskiftet. Ikke nok med at ingen tilsyneladende betaler licens i den nye regering, der er også masser af plads til skattelettelser ud fra devisen om at når den offentlige sektor er kæmpe stor så er der rigeligt med fedt der kan skæres fra. Jo lavere skattetrykket er, des færre personer kan leve på bekostning af deres medborgere.

34 milliarder mere økonomisk frihed til borgerne i Sverige. Sådan

2006/10/16

I Sverige betaler man da ikke licens

Som en lille opfølgning på Laus kommentar til Ritzau historien, ” Ritzaus forsimplede fortolkning af svensk ministerafgang”, har jeg surfet en tur til Sverige for at se lidt nærmere på licensbetaler traditionen hinsidan.

Det viser sig at der er 124 ud af 349 medlemmer i Rigsdagen, der ikke betaler licens.

En (anden) bemærkelsesværdig ting ved linket, er at det er fra den 12. oktober, og dermed to dage før Berlingske vælger at trykke en Ritzaus artikel direkte i avisen.

Lidt pinligt når det burde have været relativt let at finde ud af, når nu svenske medier allerede havde skrevet om det to dage før.

2006/10/14

Licens – en del af skattetrykket

Modsat hvad folk går rundt og tror, så er licensen til DR ikke en betaling for at modtage og se DRs programmer. Der er derimod tale om en afgift til betaling ene og alene for at have radio og/eller fjernsyn.

Jf. bekendtgørelse om radio – og fjernsynslicens § 1:

”Efter radio- og fjernsynslovens § 69 skal der betales afgift for opstillede radio- og fjernsynsmodtagere. Afgift kaldes herefter licens. Licens opkræves af DR, DR-Licens”.

Har man f.eks. en del dvd film liggende og en dvd optager, ja så skal det offentlige have en afgift, kaldet licens, ud over den almindelige købs afgift, der hedder moms, når du vælger at købe et fjernsyn. At sige vi ikke har differentieret moms i Danmark, skyldes således blot at man har valgt at kalde en del af afgiften noget andet.

Opkrævningen af afgiften, man har valgt at kalde licens, foretages af DR. Køber du f.eks. Canal plus pakken, og også et fjernsyn du kan se Canal plus på, så skal du betale afgiften, som man kalder noget andet, til DR. Da man har valgt at begunstige DR med de opkrævede midler, der for en sikkerheds skyld kaldes noget andet en afgift, og give opkrævningen beskyttelse gennem lovgivningen, er at give erhvervsstøtte til en medievirksomhed, til klar skade for alle andre medievirksomheder.

Ritzaus forsimplede fortolkning af svensk ministerafgang

Berlingske Tidende bringer en historie fra Ritzau med titlen "Ubetalt TV-licens fælder svensk minister".

Nyheden er at en af ministrene i den nye svenske regering går af. Der står videre:
Det sker, efter at den instans, der svarer til DR's Licenskontor, sent torsdag meldte tre af de nye ministre til politiet, fordi de gennem flere år ikke har betalt tv-licens.

Hvis det er manglende licensbetaling der fældede Borelius, hvorfor afgår de to andre ministre, der heller ikke havde betalt licens, så ikke?

Borelius er dog belastet af andre historier end licensen. SVT.se:
Maria Borelius var en av de stora överraskningarna i Reinfeldts regering men hamnade direkt i blåsväder sedan det bl.a. framkommit att hon använt "svarta" barnflickor under lång tid.

Manglende licens betaling nævnes, men derudover flere eksempler på at Borelius og hendes mand har forsøgt at undgå udplyndring fra de svenske skattemyndigheder. Undladelse af skattebetaling ifbm. ansættelse af en barnepige, deres sommerhus er ejet af et firma i Jersey, undladelse af rapportering af salg af aktier. Alle disse andre episoder nævnes slet ikke af ritzau.

Det virker mere sandsynligt at det er alle sagerne tilsammen, der har forårsaget Borelius' afgang end licensbetaling alene, som Ritzau påstår.

2006/10/12

Mythbusters

Som overskriften angiver, ser jeg Discoverys program Mythbusters. Det er ganske underholdende at se deres praktiske tilgang til at afprøve diverse myter, store som små. Holder de eller holder de ikke.

Har man bare lidt interesse i politik, så støder man jævnligt på sejlivede myter, så som vi bliver rigere af omfordeling, politikere kan skabe arbejdspladser osv.

Det er dog ikke nogen af disse myter, der vil blive taget op i denne sammenhæng.

I forlængelse af myter som at børn bliver klogere af amning, at børn lærer bedre, hvis de hører klassisk musik, er der nu det sidste skud på stammen:

Naturen gør børn mere kreative.

Til DR udtaler de to lektorer, som har lavet undersøgelsen, at:

”Skovbørnene er bedre på stort set alle områder, vi har målt”, og det er da et resultat der vil noget. Peter Parker har uden tvivl gået i en skovbørnehave.

Nu er jeg af så forsigtig natur, at jeg lige ville spise brød til før jeg kommer med vidtgående konklusioner på baggrund af en undersøgelse med en population på 45 børn fra den samme børnehave.

Andre mindre forsigtige personer end jeg kan dog allerede se potentialet i de to lektorers undersøgelse, således udtaler Henrik Larsen (R), formand for KL's børne- og kulturudvalg, at:

”Sådanne målinger er bestemt noget, som vil blive brugt i kommunerne. En skovbørnehave er forholdsvis billig i drift, og hvis der oven i købet er en pædagogisk gevinst ved dem, er det oplagt, at det kan bruges mere af kommunerne”.

Jeg kan levende forstille mig, hvordan Kbh. kommune får bragt de astronomiske dagsinstitutions udgifter ned ved at oprette skovbørnehaver i HC Ørsteds parken, Fælledparken og hvor der ellers kan findes en grøn plet, som ikke lige umiddelbart skal bebygges med Ritts slumboliger.

Henrik Larsen peger videre på at skovbørnehaver øger børnenes interesse for naturvidenskaben. Snart bliver skovbørnehaver vel obligatorisk for alle børn, og lagt ind under videnskabsministeriet.

2006/10/10

3F fortolker EU-dom

EF domstolen har stadfæstet at anciennitetsløn er i orden.

Sagen ganske kort: En 44 årig sundhedsinspektør fra England, får op til £9.000 mindre om året end sine kollegaer. Denne lønforskel er på trods af at der udføres det samme arbejde uanset ancienniteten. Da aflønningen bla. foregår efter anciennitet, som blandt andet er meget udbredt i den offentlige sektor herhjemme, har EF domstolen stadfæstet at anciennitets aflønning er i orden og at forskellen på £9.000 dermed er i orden.

At nogen får mere i løn, blot fordi de har haft jobbet i længere tid, strider imod tankegangen om at belønne efter evner. Derfor er det til at forstå, hvis nogen finder dommen urimelig.

3Fs bevæggrund for at kommentere sagen, skulle man derfor tro handlede om det urimelige i anciennitetsløn, det er jo trods alt en fagforening, og en fagforening burde vel kæmpe for at medlemmerne bliver belønnet efter arbejdsindsats og evner. 3F brillere dog endnu engang med stor sans for total blottelse af logisk tænkning. For 3F er det urimelige ved dommen, at det er en kvinde, som er den pågældende med lav anciennitet, og at hendes kollegaer med højere anciennitet alle er mænd.

3Fs kommentarer til dommen kan man læse her.

Eller man kan vælge at læse DRs kortere copy pastede version af 3Fs nyhedsbrev her.

Fra nyhedsbrevet:

” I 3F frygter man også, at dommen er et tilbageslag for ligestillingen.- Hidtil har vi hyldet det princip, at hvis en mand og en kvinde laver det samme og er lige gode til det, så skal de også have det samme i løn for det. Her siger dommen så, at det er okay, der er en forskel. Og det er et rigtig dårligt signal, vurderer Karin Mette Thomsen, advokat og leder af 3F's juridiske sekretariat”.

Nej Karin, dommen siger, at anciennitetsløn er i orden, men vi kan godt blive enige om, at anciennitetsløn er en rigtig dårlig ide. Dommen siger intet om forskels løn til mænd og kvinder. Havde det været en mand med lavere anciennitet og kvindelige kollegaer med højere anciennitet havde dommen været den samme. Det kunne have været rigtigt glædeligt, hvis EF domstolen havde givet sagsøger medhold, med den begrundelse at enhver skal aflønnes efter arbejdsindsats og evner. Det skete desværre ikke.

Mere Karin Mette Thomsen:

”Dommen viser, at man bør være bevidst om, at lønsystemer baseret på anciennitet har en kønsspecifik betydning, der gør, at kvinder ikke kan opnå så meget i løn. Kvinder vil nemlig ofte ikke have samme høje anciennitet som deres mandlige kolleger, fordi kvinderne er fraværende fra arbejdspladsen på grund af orlov med videre begrundet i familiemæssige årsager, siger hun”.

Det har jo ingen anden betydning, end at anciennitetsløn er fjollet. Men det kunne være en rigtig god ide, hvis 3F brugte sine kræfter på at få afskaffet anciennitetsløn.

Det tyder dog ikke på at det er noget 3F har overvejet. 3F, der er kendetegnet ved at være en fagforening for folk, hvis fag er at være ufaglærte eller kvinder, har ofte besynderlige indgangsvinkler til forskellige problemstillinger, og på den baggrund kan følgende næppe undrer særlig mange:

”3F's næstformand og ansvarlig for Ligestilling og Familiepolitisk Sekretariat Jane Korczak siger, at dommen viser, hvor vigtigt det er, at der bliver kæmpet for fuld løn under barselsperioden, ligesom mændene skal tage en del af orlovsperioden, så kvinderne ikke mister anciennitet”.

Dommen siger da mest om, hvor vigtigt det er, at der bliver kæmpet for at få afskaffet anciennitetsløn. Tanken om at det skulle give anciennitet i sig selv at være kvinde er da en yderst mærkelig tankegang. Anciennitet opnås gennem arbejde ikke gennem alt mulig andet. 3Fs næstformands løsning om at tvinge mænd til pauser fra arbejdet for at kvinder ikke skal miste anciennitet er da en interessant løsning om end ret formynderisk. Med et tab på 12.000 medlemmer hos 3F de seneste 9 måneder kunne noget tyde på, at det ikke er den slags formynderi, medlemmerne er interesseret i.

3F burde i stedet arbejde for en afskaffelse af anciennitets løn og derved kæmpe for at hver kvinde og hver mand bliver aflønnet efter indsats og evner.

2006/10/09

Sagde han virkelig det?

Medlemmerne flygter fra LO fagbevægelsen i hurtigere tempo, end DF ekskluderer sine medlemmer.

Arbejdsmarkedsforsker, Cand.polit. Flemming Ibsen udtaler ifølge DR, at det der sker, er at i øjeblikket: ”vandrer flokke af lønmodtagere med sindsro ud af den etablerede fagbevægelse for at melde sig ind i discount-fagforeninger, der har de samme varer til den halve pris”.

Hvis man har de samme varer, af samme kvalitet, men til den halve pris, betyder det at man er dobbelt så dygtig som konkurrenten.

Nu kan LO fagbevægelsen næppe sætte prisen ned til det samme, der til er de sikkert for uproduktive og ineffektive organisationer, men det gør ikke varer af samme kvalitet til discount.

Nu har DR heller ikke angivet udsagnet fra Flemming Ibsen som citat, hvilket også ville være noget ret flovt for en cand.polit. at blive citeret for.

Det lader blot en sidde tilbage med følgende spørgsmål:

Sagde han virkelig det?

2006/10/08

Ikke franske tilstande denne gang

Løbet er kørt, vi har tabt.

Til Politiken erkender Aktive forældre i Århus, at slaget er tabt. Det har ikke lykkedes gadens parlament, med deres råben og skrigen, at får ændret noget i de kommunale budgetter.

Herfra skal blot lyde en undren over hvor gadens parlament var henne for 4 år siden, da Århus kommune vedtog et budget med store udgiftsstigninger på området. Det kunne enhver vel sige sig selv, ville betyder besparelser på et tidspunkt i fremtiden. Det tidspunkt har så været nu.

Gadens parlament satte godt nok dagsordnen, for det er da en god historie at se så mange skeje ud i gaderne. Lidt synd at det har været på en falsk baggrund, og at deres målsætning har været helt forkert.

Herfra kan det med sorg konstateres, hvordan såkaldte borgerlige har blæret sig med, at man har postet endnu flere penge ind i et ineffektivt system. De penge har bare ikke været nok til at holde trit med den faldende produktivitet i den offentlige sektor.

Dog er der da lidt at glæde sig over trods alt. Vi fik ikke franske tilstande……..denne gang.

2006/10/07

Endnu en underskriftsindsamling

Denne gang er det en forælder underskriftsindsamling i protest med BUPLs og kumpaners gidseltagning af børnene i deres politiske kamp mod den siddende regering.

Nu er det nok, hedder underskriftsindsamlingen. Da det er klart for enhver, at Rom ikke blev bygget på en dag, så er en underskriftsindsamling, der kræver at politikerne holder fingerne væk fra børnepasnings området, og det dermed ville blive muligt at købe og vælge de børnepasningsordninger, de enkelte forældre selv ønsker, er nok for meget at håbe på.

Temaet i underskriftsindsamlingen er dog alligevel et godt udgangspunkt, og kan opsummeres på følgende måde:

Vi vil ikke have franske tilstande i Danmark.

Et øjenvidnes beretning

Gerningsstedet er tirsdag eftermiddag i gaderne omkring Christiansborg. Kl. er lidt over to, og jeg vælger at besøge Nationalmuseet.

Jeg foretrækker at betale for de ydelser, jeg bruger, men når nu entreen er gratis, går jeg lige ind, men takker i mine tanker Søren Skatteyder for at have betalt for mig. Han har godt nok ikke noget valg, men alligevel.

Da jeg kommer ind, starter jeg med at gå til højre gennem den overdækkede glas gang, der er lavet tværs igennem haven. For enden er der opstillet fundne rune sten fra forskellige steder i landet. Lidt sjovt er det da at se en rune sten, der er fundet nær Tårnborg kirke på Vestsjælland. Kirken hvor jeg både er døbt og konfirmeret i den dansk stats tro.

Herefter bevæger jeg mig op ad trappen og starter med at kaste et blik på museets mønt samling. Det er interessant at følge pengenes gang i verdenshistorien og se hvorledes flere forskellige havde adgang til at slå mønt.

Forskellige fund af udenlandske mønter rundt omkring i Danmark viser at globaliseringen godt nok er et nyt udtryk, men ikke et nyt fænomen. Mens man betragter fundet fra Bornholm af arabiske mønter fra 8-900 tallet, kan man ikke lade være at tænke på hvordan man dengang havde det med ”de fremmede”.

Videre går turen rundt i de lange gange for at se nærmere på stort og småt fra Danmarks historien. Det der var tænkt som arveprinsens bolig, bygget i 1744, er i sig selv et stykke Danmarks historie. Forskellige personer har haft residens her gennem tiden, bla. Carsten Niebuhr.

Noget af samlingen er fra de kongelige og statslige gemakker, noget er skænket af private samlere og andet igen er indsamlet efter loven om danefæ.

Danefæ stammer fra Jyske Lov, så tidligt som i 1241, og gik i bund og grund ud på at hvis man fandt nogle skatter, så tilhørte de kongen. Senere er danefæ blevet udvidet til også at gælde fund af historisk interesse eller af sjælden art.

Meget af udstillingen, på denne første sals rundtur, drejer sig om kristendommens udbredelse i Danmark. Her kan man se, at Luthers lære allerede var trængt ind i de danske gudstjenester flere år før reformationen, hvor katolske præster klagede over den tiltagene Lutherisme. Med reformationen skete der vel egentligt blot det, som vi stadig kender i dag. Kirken blev en statskirke.

Med raske skridt går det mod den danske renæssance, hvor kongen bestemte og adelen stillede op som forsvarere af landet mod dermed at være fritaget fra skat. Den slags som betaling af skat var pålagt bønder og borger, som i bund og grund ikke havde nogen rettigheder.

Skattefritagelsens pligter er bedst beskrevet ved et citat af Herluf Trolle, der svarede følgende da han af bekendte blev frarådet at gå i krig mod svensken: ”Ved I, hvorfor vi hedder herremænd, hvorfor vi bærer gyldne kæder og har jordegods og vil være... højere agtet end andre? Derfor... at når konge og herre, land og rige har det behov, da skal vi rigens fjender afværge, beskytte og beskærme med al magt og formue vort fædrene rige, at vore undersåtter må bo og være udi fred og rolighed. Ja, vil vi have det søde, må vi også tage det sure med."

Med vore dages værnepligt og høje skattetryk må man nok konstatere, at der ikke længere er så meget af det søde, men at man med det sure, må tage nok engang ekstra af det sure med.

Turen gik videre rundt, og tilbage ved indgangen gik turen nu op ad trappen til venstre, for at se udstillingen med Jordens folk og særudstillingen med Tycho Brahe.

Så var det ved at være lukketid, og jeg bevægede ud i Københavns gader. Til venstre rundt om bygningen, mod Stormbroen. Her havde politiet sat tape op på tværs af Frederiksholm.

Der stod jeg så og kiggede på at demonstrationen mod nedskæringer i dagsinstitutionerne vandrede forbi. Her kunne jeg se en folkemængde, af lidt for unge til at være forældre, vandrer forbi med alle mulige former for bannere. Der var lige fra ” Ud af Irak” til ”Mere Velfær”. I hvert fald lige de tre der holdte det sidstnævnte banner, skulle nok ikke have pjækket fra undervisningen. De har sikkert også været med den 17. maj, hvor det manglende d er blevet omfordelt.

Det med demonstranternes unge alder, var åbenbart ikke noget synsbedrag, for senere på dagen kunne jeg læse Troels Lund Poulsen (V) udtale på TV2.dk: ”De fleste jeg mødte herude på Slotspladsen var altså nogle, der gik i gymnasiet. Jeg ved ikke, om de havde børn, men de så ikke ud som om, de havde børn.”

Jeg var egentlig ikke interesseret i, at finde nærmere ud af hvad Irak krigen har med børnepasning at gøre, for som Herluf Trolle engang sagde ” Ja, vil vi have det søde, må vi også tage det sure med”, så jeg tog hjem.

2006/10/06

Man kan vente forgæves

Det er ikke alle steder hvor BUPL har fået overtalt forældrene til at strejke. I Herning har pædagogerne forgæves ventet på at forældrene skulle komme og blokere det hele. Det er Politiken som er på banen og beretter:” I Ny Herning storkommune strejker personalet nemlig i mindst 30 børnehaver i morgen, efter at de har opgivet at vente på, at forældrene laver blokader foran institutionerne”.

Indigneret udtaler pædagogernes talskvinde Connie Jørgensen sig til DR og gengivet af Politiken: ” Vi havde jo håbet at forældrene i de enkelte institutioner ville tage kampen, for deres egne børn. Vi har fået opbakning, men de har ikke taget initiativ til selv at gøre noget”.

Et vildt gæt herfra kunne være at forældrene ikke blokere institutionerne, fordi de ikke er utilfredse med ydelsen, og desuden mener den er dyr nok i forvejen. Det vides ikke, men forældrene bliver næppe mere tilfredse når pædagogerne strejker og dermed tager forældrene som gidsler i sagen om at spilde endnu flere ressourcer på et ineffektivt område.

Nu ville der jo hverken være et problem hvis forældrene frit kan vælge udbyder, og pædagogerne frit kunne vælge en arbejdsgiver. Det er ikke som når man kan vælge Super Brugsen hvis man er utilfreds med Netto, eller omvendt eller noget helt tredje.

2006/10/04

BUPL klager

Ifølge Politiken klager BUPL nu til pressenævnet, over at gratisavisen Dato fremstiller BUPL som utroværdige.

BUPLs formand Henning Pedersen udtaler i denne forbindelse:” Vi indklager sagen, fordi artiklerne stiller spørgsmålstegn ved BUPL's troværdighed. Især lige nu svækker det jo organisationen”.

Det kan jo også være at man skulle lade være med at lyve, hvis man vil fremstå troværdig. Det afhænger jo af øjet der ser, men det ville da have været en pudsig vinkel på HC Andersens eventyr om kejserens nye klæder, hvis det hele var endt med at kejseren klagede over at barnet siger han ikke har tøj på.

BUPL, I er utroværdige. Get over it. Græd ud. Tør øjnene. Spis en kiks hvis det hjælper, og se så at kommer videre.

Det er tidligere omtalt her på siden, hvor meget de forskellige kommuner bruger pr. barn. Det kunne måske være en god ide at se lidt på hvad pengene bruges til. I Århus og København, hvor tuderiet da har været helt uudholdeligt for rationelt tænkende mennesker, har man jo masser af penge at gøre godt med, hvis man blot brugte dem ordentligt. Jeg kan kun anbefale BUPL at se nærmere på Kritisk Presses kursus tilbud.

2006/10/03

Sovjet-økonom-afhopper anbefaler: mindre socialisme

Gå ikke glip af artiklen "Klienternes kontinent" i tanten.

"Jo mere socialisme, jo mindre velstand. I Sovjet havde vi maksimal socialisme, og fik maksimal fattigdom og maksimalt kollaps. I Europa er I ved at indføre gradvis socialisme, og I vil derfor få gradvis fattigdom."

Hjælp til selvhjælp; en reklame

I erkendelse af at ingen er forpligtiget ud over egne evner, tilbyder Kritiskpresse nu et kursus for begyndere i budgetlægningens centrale principper, til alle borgmestrer der har behov for dette.

Står man i samme situation som Århus borgmester Nicolai Wammen anbefales det at vælge vores akutpakke. Her vil undervisningen i budgetlægningens centrale principper ske i en kombination af chok terapi, for hurtigere at få elevens begrebsverden på højde med den virkelige verden.

Kontakt Kritiskpresse allerede idag, og du kan være klar til virkelighedens verden imorgen.