2008/08/28

Spillet om dagpengene er i gang

Helle Thorning er klar til fleksible dagpenge.
Vi vil godt gå ind i nogle diskussioner om mere fleksibilitet på dagpengene, fordi vi anerkender, at for nogle er dækningen meget lav, og nogle vil muligvis foretrække en højere dækning i en kortere periode. Men for os er det ikke en spareøvelse, og for mig er det også meget vigtigt at få sagt, at man skal passe på med ikke at overvurdere effekterne på arbejdsudbuddet af at røre ved dagpengene

Tja, og for nogen er dækningen meget høj. Måske skulle man overveje at fjerne dimittend dagpenge helt eller sætte den ned til SU niveau.

En anden problemstilling er hvorfor staten skal støtte A-kassen med op til 2/3 af udbetalingen. Når man skal betale kontingent for at være med i en A-kasse er det vel rimeligt at A-kasse medlemmerne selv finansierer udbetalingerne istedet for at bruge skattekroner.

Helle har fat i noget omkring arbejdsudbuddet. Dagpenge stramninger vil ikke have den store effekt på arbejdsudbuddet, da de fleste der ønsker at arbejde allerede har et arbejde. Her vil der være langt større og varig effekt ved at fjerne mellem- og topskat.

Opsumering af de væssentligste pointer i dette indlæg, hvis Inger Støjberg skulle læse med:
1. fjern topskatten
2. fjern mellemskatten

PS. Inger, du må gerne kalde forslagene dine egne.

2008/08/27

Stemmeret for skat

DUF kræver i JyllandsPosten stemmeret for unge, da nogle unge betaler skat. Det drejer sig om hver femte 16-årige og hver tredje 17-årige.

Argumentet at kæde skat og stemmeret sammen er interessant. Sidste gang det skete var i en Liberator artikel i 2004, som resulterede i en pressehetz mod skribenten Lotte Noer.

Lotte Noer gjorde sig folkeopinionen sig skyldig i at sammenkæde Skat og stemmeret på en måde som rørte ved et tabubelagt område. Hun stillede spørgsmål til det rimelige i stemmeret til de efterhånden 20 % i den erhvervsaktive alder som er på overførselsindkomst og dermed ikke betaler Skat, men alligevel har medbestemmelse over hvad skattekronerne skal gå til (dem selv?). Nu er danskerne blevet vant til at stemmeret gives til alle over 18 år, så slipper man ikke ustraffet for at stille spørgsmålstegn ved det.

En diskussion om stemmeret baseret på folks skattebetaling eller mangel på samme, vil altid blive en diskussion der er dømt til at mislykkedes. Skat og stemmeret har intet med hinanden at gøre, for uanset hvordan man kommer i besiddelse af et andet menneskes indkomst uden denne persons direkte accept, så er det tyveri.

De 16-årige og 17-årige betaler ikke troligt skat som DUF påstår, for det ville jo kræve, at hver enkelt var blevet direkte spurgt, og accepteret. Indtil denne accept forligger fra hver enkelt skatteyder, så er skat ligestillet med tyveri.

Reducer tyveriet fra alle, unge som gamle. Sæt skatten ned.

2008/08/26

En puritaner taler ud

"Der er ingen puritanere i Forebyggelseskommissionen...”
Sådan udtaler Morten Grønbæk i Information. Artiklen slutter med: Han dyrker motion på sin cykel, men kører også i bil. Mådehold er ledetråden, måske bortset fra, når det kommer til metoderne, han vil tage i brug over for tobaksindustrien og dens støtter.

Det er denne kedelige mand, som kalder til kamp mod tobaksindustrien og åbenbart også liberalister, fordi de hylder noget, der kaldes frihed. Frihed kan Hr. Grønbæk ikke lide, fordi det kan mennesker slet ikke styre. Dog har han ret i en ting. Tobak er usundt og slår mennesker ihjel. Dette er der ingen grund til at benægte, for selvfølgelig er tobak ikke sundt. Skyldes hans forbuds idéer, at han har valgt en puritansk diskurs? Morten Grønbæk siger selv, at han ikke er puritaner, men det er dog netop, hvad jeg vil kalde ham.

Han har da ret i, at han ikke er puritaner i ordets oprindelige betydning. Hvis man slår ordet puritansk op i ordbogen, så står der: som har el. er præget af en meget streng moral og en opfattelse af at fysisk nydelse er syndigt.

MG vil indføre en streng moral ved hjælp af lovgivning. Om hans årsag er, at han mener, at det vil hjælpe på folks levetid, eller om han fandt det forkert i forhold til gud er sådan set underordnet. Man får samme resultat. En puritaner som ikke accepterer andet end sin egen moral. Hans moral er dog ikke mere sand end andres, selvom han tilsyneladende tror det. (Det gør fanatikere gerne.)

I sidste ende handler det om, hvordan man ser på mennesker. MG tror på svage mennesker. Disse mennesker findes, men løsningen er ikke at hæmme dem endnu mere.
"Ikke gennem individ-orienterede opfordringer i form af sundhedskampagner som 'uge 40' og '6 om dagen'. Desværre, for jeg er varm tilhænger af oplysning. Strukturelle tiltag derimod - for eksempel en generel ordning med skolemad eller en drastisk afgiftsforhøjelse på tobak - når frem til og værner om de svage, som ofte er dem, der ikke magter at tage sagen i egen hånd. Det sære er, at Danmark sammenlignet med de andre nordiske lande er så dårlig til at tage hånd om de svage, selv om vi gerne bryster os af det modsatte. I Danmark var der i 1920'erne en stærk afholdsbevægelse, men den blev løbet over ende af de moderne tider."
I ovenstående passage snakkes der om at hjælpe (tvinge) den svage til at leve sit liv på en anden måde. Den rigtige måde. Det sjove er, at han tilsyneladende tror, at en forhøjelse af afgifter vil hjælpe de svage. Han kigger på antal ryger, men det er slet ikke det interessante. De rigtige svage ender med at være dem, som ikke kan stoppe og som pludselig skal betale store summer for at ryge. De ender med at blive ofre for MG's puritanske regler. De bliver fanget i hans syge spil med andres liv. Men hvis man er fan af at gøre folk til hjælpeløse misbrugere, så skal man da endelig fortsætte med at hæve afgifterne.

Til sidst hylder 'ikke puritaneren' MG afholdsbevægelser. Det er selvfølgelig fint nok, hvis MG skabte sådan en bevægelse, så kunne vi da i det mindste vælge. Men en ægte puritaner ønsker ikke, at man skal kunne vælge.

Send en mail til Venstre om fjernelse af dumme regler

Støder du på en regel, du mener er overflødig og besværliggør din hverdag, så giv Venstre besked

Opfordringen kommer fra Venstres politiske ordfører Inger Støjberg.
Her giver vi gerne opfordringen videre.

Du kan enten anmelde dum lovgivning på Venstres hjemmeside

eller

skrive direkte til Inger Støjberg på mailen vinst@ft.dk

Inger Støjberg vil dog ikke love noget på forhånd. Regelforenkling er noget som medierne tager op som emne hvert 10. år uden der plejer at ske noget af den grund. Men lad os da give forslaget en chance. Med Venstre i regeringen i de seneste 7 år har det godt nok ikke været muligt at fjerne tidligere regeringers dumme regler såsom arbejdsmarkedsbidrag, efterløn osv...you name it. Men kære læser, måske er muligheden her nu, og måske vil Venstre være med til at afskaffe dumme regler fra sin egen regeringstid såsom rygelovgivningen, medielicensen osv...you name it.

Min kynisme skal dog ikke afholde, mig fra at give det en chance. Send Inger en masse gode forslag. Jeg vil endda bruge en af sunhedsstyrelsens mange kampagne slogans: 6 om dagen.

2008/08/24

En forfatters stemme

Ole Grünbaum har skrevet bogen 'Den dag min fremtid forsvandt'. Her fortæller han, hvor frygteligt det er at blive gammel, når man har levet sit liv som fattig kunstner.

Knud Romer skrev i Politiken, at det er patetisk at høre på hans jammer. Desværre kan man ikke finde artiklen på Politiken.dk. Men men kan finde en indskannet version af artiklen HER.

27 minutter og 25 sekunder inde i smagsdommerne, kommer der en interessant diskussion mellem Knud Romer og Ole Grünbaum . Diskussion er interessant, fordi den viser forskellen på det, man kan kalde den nye og gamle skole inden for forfattere. (Findes også blandt andre kunstnere.)

De nye forfattere mener, at man sagtens kan lave kunst og arbejde for et kommercielt firma ved siden af. De stiller deres skrivefærdigheder til rådighed for andre. F.eks. firmaer. Knud Romer tilhører denne generation.

De gamle forfattere mener kun, at man skal lave kunst. Man skal som hovedregel undgå 'meningsløst' arbejde. Da man sjældent kan leve af at være forfattere i Danmark, så bliver det oftest statens job at forsørge dem.

Det sjove ved diskussionen er, at Ole Grünbaum virker som en kæmpe egoist. Bl.a. udtaler han

”Jeg skriver, fordi jeg har noget at sige.”
Understået, at det gør Knud Romer ikke, når han udover sit forfatterskab også skriver for kommercielle firmaer. Det virker en anelse latterligt, at beskylde Knud Romer for ikke at vil sige noget med sin kunst, da han har skrevet den meget anmelderoste bog 'Den som blinker er bange for døden'.

Både Knud Romer og Ole Grünbaum skriver, fordi de har noget at fortælle. Alt andet er absurd at mene. Hvad man mener, om deres forfatterskab er i denne sammenhæng uinteressant. Det interessante er deres indstilling til livet. Knud Romer vil gerne dele sin stemme med fællesskabet på fællesskabets bekostning. Mens Ole Grünbaum kun vil dele sin stemme med fællesskabet på sin egen bekostning.

Ole Grünbaums indstilling er ikke et problem, hvis man er en succesfuld forfatter, der kan leve af sine bøger. Problemet opstår, når man ikke kan leve af sine bøger. Så bliver man nødt til at arbejde ved siden af sit forfatterskab.

2008/08/21

Kim Larsen til angreb på rygelovgivningen

Kim Larsen går stærkt til angreb på rygelovgivningen her og her, med en kampagne med plakater og Go Cards. Desværre forfalder kampagnen til at bringe nazisterne ind i billedet.

Desværre fordi Godwins law diktere, at den der bringer nazisterne ind i en diskussion, har tabt.

Arne Rolighed fra Kræfens Bekæmpelse er da heller ikke sen til at udtrykke sin forargelse over sammenligningen med nazisterne. Til Kim Larsens ønske om frihed til at ryge, siger han:

Men er det frihed for Loke, eller er det frihed for Thor? Er det frihed for ham, der puster røg ind i hovedet på en anden, eller er det frihed for ham, der får røgen i hovedet? Dét er den liberale politiks dilemma

Men det er netop ikke et liberalt dilemma. For den liberale vil mene at en ejer af et værthus selv må bestemme om der må ryges eller ej. Det er således slet intet dilemma, blot slet og ret endnu et overgreb på den private ejendomsret.

2008/08/20

Massiv svindel med U-landsbistanden

Nyhedsavisen skriver i dag om snyd for op imod 176.000.000 kr., hvilket kun er toppen af isbjerget. Endnu en grund til at stoppe u-landsbistand og fokusere på frihandel.

U-landsbistand er bistand til diktatorer og korruption. Frihandel er bistand til initiativ, flid og demokrati.

Om Danidas hemmelighedskræmmeri og om svindlen siger tidligere redaktør hos Danida Jesper Søe:
...Danida er ikke en loge, men et foretagende, som forvalter vores allesammens penge til at skabe en bedre verden. Skatteborgerne har et absolut og uindskrænket krav på at få alle ting frem. De gode såvel som dårlige. Alt andet vil kun virke som en boomerang mod bistanden

Han har muligvis ret i at hensigten er at skabe en bedre verden, men det gør u-landsbistanden bare ikke. Spørgsmålet er så om det vigtigste er at man tror man hjælper til at skabe en bedre verden eller om man rent faktisk gør det. Det sidste er for mig det vigtigste og det første bedes Jesper Søe og andre gøre for egne penge.

Frihandel vil hjælpe u-landende, bistanden gør ikke. Tværtimod.

Fogh føler sig fejlciteret af Friedman

Fogh interviewes den 19. august i Børsen. Her føler Fogh at hans interview med Thomas L. Friedman er blevet fejlfortolket i Danmark.

Til Børsen siger Fogh:
Men jeg har ikke på noget tidspunkt talt om benzinafgifter. Det vil man kunne se i interviewet, hvor Thomas Friedman netop har sat ordet "gasoline" i parentes. Jeg har derimod sagt, at vores skattereform skal understøtte de mål, vi har i miljø- og energipolitiken, som er lavere energiforbrug og mindre udslip af drivhusgasser. Da de i USA har en vældig debat om benzinafgifter, sætter Friedman det så ind i en amerikansk sammenhæng.

Så bliver det spændende, at se hvordan en skattereform skal understøtte de mål. Det ville da blive første gang, at et politisk udspil ikke indeholder en økonomisk straf til borgerne. Indtil videre kan man jo for sjov skyld f.eks studere sin elregning, og reflektere over sit energiforbrug og om det egentlig er el, man betaler for. På min seneste el-regning udgør kun 37 % af beløbet betaling for el.

2008/08/17

Blog Action Day 08

Blog Action Day 2008 handler om fattigdom. Ideen er at få så mange bloggere som muligt til at sætte fattigdom på dagsordnen ved at blogge om emnet den 15. oktober 2008.

Her på Kritisk Presse vil vi da meget gerne være med til at sætte fokus på fattigdom den 15. oktober. I disse coaching tyder kan det dog undre, at man vælger et emne som man gerne vil bevæge sig væk fra (fattigdom), istedet for det man gerne vil bevæge sig hen i mod (velstand).

Johan Norberg er den der har sagt det bedst (frit efter min hukommelse):
Istedet for at fokusere på hvordan man bekæmper fattigdom burde man istedet fokusere på hvordan man skaber velstand

Velstandsskabelse som fattigdomsbekæmpelse vil være Kritisk Presses bidrag den 15. oktober.

2008/08/15

Vindere og tabere

I weekendklummen på 180grader reflekterer Karsten Anker Petersen over dansk konkurrence mentalitet eller mangel på samme, som man kan opleve den selv i sportsklubber.

For det er ironisk, at man kan opleve frygten for nederlag i en sportsklub. Sport går vel netop ud på at gøre sit bedste og dyste mod andre. Når frygten for at tabe gør at man vil undgå at forsøge at vinde, så er man er tæt på bunden i manglende selvværd. Sloganet om at det gælder ikke om at vinde men om at være med kan jo tolkes på to måder. Den mest udbredte version er den, hvor det ikke gør noget, at man taber, bare man deltager, hvor det i taberkulturens termonologi betyder at man ikke behøver gøre en indsats, og hvor fraværret at vindere i en misforstået logik betyder at ingen er tabere. Man ser helt bort fra, at istedet bliver alle tabere.

En anden måde at anskue det på er som Karsten Anker Petersen:
Børn skal naturligvis lære, at de dygtige vinder over de dårlige, og at de dygtige er dem, der øver sig og øver sig - igen og igen. Sådan er det i sport, i skolen og for øvrigt også i resten af livet.

Essensen af at vinde bliver således et udtryk for resultaterne af flid. Har man gjort sit bedste, er det naturligvis rigtigt, at det blot gælder om at være med. For har man gjort sit bedste, så er man jo ikke en taber, for vinderen viser jo blot, at der er mulighed for at forbedre sig.

I sport er konkurrence sort/hvid. Du vinder eller taber. Et nulsumsspil. Sådan er det jo ikke uden for sportens verden. Det gælder dog stadig væk at man klare sig bedre jo mere man dygtiggør sig inden for sit felt.

I forsøget på at undgå tabere er konkurrence ilde set. Men det er ikke konkurrence der gør nogen til tabere, for gennem forberedelse til konkurrence ligger der træning og atter træning. At fornægte dette skaber taberkultur. Vinderkultur er at værdsætte når nogen er dygtigere og bedre end en selv, og at man kan nå sine mål ved at dygtiggøre sig uanset om det er i sportsklubben eller på arbejdsmarkedet.

2008/08/14

Milton Friedman lever mener Henrik Qvortrup

I dagens Metroexpressen formår Henrik Qvortrup at beskylde Anders Fogh for at være blevet letsindig. Letsindigheden skulle bestå i at Anders Fogh har været lidt åbenhjertig om sine planøkonomiske tanker vedrørende miljøpolitik. Ifølge Qvortrup var det Milton Friedman som Fogh talte med. I al den stund at Milton Friedman desværre døde i 2006. Imponerende hvis Fogh kan tale med de døde, men så er det vist Stauning han oftest taler med. Det var dog istedet Thomas L. Friedman, i levende live, som statsministeren talte med.

Havde Fogh talt med Milton Friedman ville han dog næppe havde imponeret særlig meget med sine planer om at pålægge forbrugerne endnu flere afgifter. Udhuling af danskernes købekraft er nok ikke lige noget Milton Friedman ville klappe af. Milton Friedman ville nok have forsøgt at få Anders Fogh til at begribe, at mennesker ER i stand til at priotere over, hvad der er bedst for dem selv.

Det mener Fogh tilsynladende ikke, hvilket han åbenhjertigt fortalte den anerkendte klummeskribent Thomas L. Friedman fra New York Times. Letsindigt ifølge letsindige Qvortrup.

2008/08/13

Hårde ord fra revisor til regeringens aktiebeskatning

Regeringens planer om at stavnsbinde danske pensionister til regnvejr og skrankepaver fremfor sydens sol har indtil videre medført opsigelse af dobbeltbeskatningsaftalerne med Spanien og Frankrig.

Nu barsler skatteministeriet med nye aktiebeskatningsregler. Effekten bliver at aktionærer med store beholdninger sandsynligvis sender deres beholdninger i skattely ved at oprette udenlandske fonde. Til spørgsmålet om hvor vidt det er uetisk af aktionærerne at lave disse fonde siger revisor Thorbjørn Henriksen til Børsen:
Nej. Det er ikke mere uetisk end at lave de her nye regler. Jeg synes det er utroligt, at regeringen ikke indser, at man ikke kan være medlem af EU og samtidig have et skattetryk, der ligger væsentligt over EU gennemsnittet. Man kan selvfølgelig ikke uden problemer opretholde en udbytteskat på 45 pct., når hovedparten af EU-landene opererer med en udbytteskat på mellem 15 og 28 pct.

2008/08/12

It´s funny because it´s true

Sanne Søndergaard skriver i Urban om en hændelse hun var ude for da hun kommenterede OL åbningen, som hun så med to venner:
Jeg sad og så åbningsceremonien fra OL med et par bekendte, da en af de utroligt mange dansende kinesere kommer en smule ud af sync i den stramme koreografi. Jeg ler og siger:
»Uhh, så bliver han nok skudt bagefter.«
Den ene af mine bekendte griner, men den anden kigger chokeret på mig:
»Det er da ikke sjovt,« siger hun forarget og piller et løst hennafarvet hår af sin biodynamiske, fair trade-poncho: »Kinas overtrædelser af menneskerettighederne er dybt alvorlig.«

Om det er udtrykket fair trade poncho eller om det er det, at vittigheden latterliggør det kinesiske regime, så farer min yndlings feministiske venstrefløjs blogger på Amila Bosnae i hvert fald i flint over Sanne Søndergaard:
Sanne slutter sin klumme med at konkludere, at alternativet til at gøre grin med folks lidelser ville være at sætte sig ned og tude over dem. Nej - alternativet er simpelthen ikke at gøre grin med dem. Heller ikke selv om de nøjes med at lide på behørig afstand fra Danmark.

Der er blot det, at det er en kæmpe misforståelse af klummen, for Sanne skriver:
Pointen er, at når man joker med tortur, krig, racisme og andre former for had, så er det ikke, fordi man ikke tager det seriøst. Tværtimod. Nogle gange er man bare nødt til at gøre grin med de alvorlige ting, for ellers er det ikke til at holde ud. Alternativet er at sætte sig ned og tude.

Her må det tilføjes, at kan man først lave sjov med tabuiserede emner, så tager det brodden af tabuet, så man til sidst kan tale åbent om det. Problemer bliver som regel større af at blive fortiet, men kommer nærmere en løsning, hvis de bliver talt om.

Amila skriver desuden om humor, at:
Grov humor bliver først grov, når den sker på bekostning af en sårbar gruppe. Der er bare intet fint (eller for mit vedkommende sjovt) ved at sparke til en, der allerede ligger nede. Ret skytset mod dig selv, så ved du, at du rammer en, der kan klare det.

Det glemmes blot, at klummen baseres på en ven der bliver forarget over, at der gøres nar af det kinesiske regime. Det kinesiske regime kan næppe kaldes svag. Prøv spørg hvad de mener i Tibet. Nu hvor OL er i Kina, er der ingen som helst tvivl om at de kinesiske kommunister vil frabede sig al kritik, spot og hån af deres måde at behandle befolkningen på. De kinesiske kommunister vil gerne have at flere er som Sannes fair trade poncho klædte ven og som Amila. I Kina vil de nok blot være glade for, hvis du kunne skrive et regime kritisk indlæg som dette på kinesisk uden at skulle 10 år i fængsel.

2008/08/11

Planøkonomen Fogh vil beskatte energi endnu hårdere

Cheføkonom i Nordea Helge Pedersen sagde til Berlingske i sidste uge:
Det er hvor mange penge, folk i sidste ende har tilbage til forbrug, når det hele er betalt, der er det vigtige. Så vi kan ikke bremse en skatteflugt ud af landet eller tiltrække udenlandsk arbejdskraft, hvis vi blot flytter skat fra arbejde til boliger eller andre ting

I denne uge siger Fogh så:
Vi vil fremlægge en ny skattereform med endnu højere beskatning af energi

Man kan vel kun konkludere, at Fogh ikke reelt er interesseret i borgerlige værdier som frit valg og ansvar for eget liv mv., skal indføres for danskernes privat økonomi. Det er for svagt, at det er igen kun kan blive tale om en skatteomlægning. Da boligskatten er fredet i regeringen, så er der jo et andet punkt hvor danskerne med garanti er tvunget til forbrug og det er på energi. Ganske smart træk af planøkonomen i statsministeriet. Danskerne skal beskattes hårdere til og fra arbejde, mod at de beskattes lavere når de er på arbejde.

Da Fogh tilsynladende er blevet dehydreret af at gøre op af bjerge i Frankrig i sin ferie, og derfor ikke kan tænke klart/borgeligt, citerer Kritisk Presse gerne Helge Pedersen endnu engang:
Det er hvor mange penge, folk i sidste ende har tilbage til forbrug, når det hele er betalt, der er det vigtige. Så vi kan ikke bremse en skatteflugt ud af landet eller tiltrække udenlandsk arbejdskraft, hvis vi blot flytter skat fra arbejde til boliger eller andre ting

2008/08/08

Jeg siger blot, de er dårligt klædt

Når man ser hvordan mange klæder sig, er det svært at stå for dette Nicholas Antongiavanni citat i denne uges udgave af Børsen Weekend:

Sort er for voldsomt til et jakkesæt. Kendisser og trendsættere i den kreative klasse afviser reglen og til med eksistensen af den, fordi de anser sig selv som stilmæssige supermænd svævende over de bånd, der binder hoben. Jeg nægter ikke disse mennesker retten til at bære et sort jakkesæt. Jeg siger blot de er dårligt klædt.

2008/08/07

Repræsentativt demokrati = 24 for mange folketingsmedlemmer

Demokratiet i Danmark er bygget op så folketingsmedlemmerne vælges repræsentativt af den danske befolkning. Alligevel er der 179 medlemmer af folketinget, uanset hvor mange der stemmer til folketingsvalgene.

Ved folketingsvalget 2007 var der 4.099.920 stemme berettigede hvoraf 86,6 % valgte at stemme. Dvs. 13,4% følte sig af den ene eller anden grund ikke repræsenteret af nogen af de opstillede kandidater.

Lader vi de 4 nordatlantiske kandidater uden for optællingen skal de danske vælgere vælge 175 folketingsmedlemmer. Jf. grundlovens § 28:
Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland.

Der er skal således blot HØJST vælges 175 medlemmer i Danmark. Da 13,4% ikke stemte ved sidste valg burde der således kun være 151 medlemmer (rundet op) valgt i Danmark plus de 4 nordatlantiske, altså 155 medlemmer af folketinget (blanke og ugyldige stemmer er ikke medtaget i eksemplet).

24 af folketingsmedlemmerne sidder således med på en fribillet og er ikke valgt repræsentativt af de danske vælgere.

2008/08/06

Løngab mellem mænd og kvinder er irrelevant

Løngabet mellem mænd og kvinder er vokset i Danmark som følge af forlængelsen af barselsorloven fra 26 uger til 52 uger. 180grader skriver om forholdet og citerer den norske ligestillingskommission:

Disse ordninger er i udgangspunktet kønsneutrale og kan bruges af begge forældrene. Men det viser sig alligevel, at omsorgsfravær knyttet til børn fordeles meget skævt mellem far og mor. Mødrene tager størstedelen af barslen, og de arbejder langt oftere deltid end fædrene

Det fremgår, at løngabet opstår fordi familier i Danmark stadig prioterer, at kvinden bruger barslen. Det må således være husstandsindkomsten der er interessant, og ikke forskellen mellem far og mors indtægt. Det der kan undre mest er dog alligevel, at det offentlige opkræver store skatter for bagefter at uddele dem i form af barsel og børnechecks mv.

Kritisk Presse foreslår, i stedet for alle disse skøre ordninger, at give forældrene et skattefradrag på 200.000 kr. pr. barn årligt indtil barnet fylder 18 år.

2008/08/05

Mystisk udmelding fra Kristian Jensen (V)

Skatteminister Kristian Jensen vil have, at Venstre skal være mere liberal. I al den stund at Venstre ikke har været særlig liberale siden det blev regeringsparti, skulle et mål om at være mere liberal være nemt opnåeligt.

Det lyder lovende når Kristian Jensen udtaler til Politiken:

Jeg er ked af, hvis vi i Venstre ikke har vist, at vi rent faktisk er et liberalt parti. Budskabet er, at vi skal tilbage til at overlade ansvaret til det enkelte menneske. Og der er en bevægelse i øjeblikket i Venstre hen mod de mere liberale tanker. Det vi er i gang med, er at finde ny liberale bud på, hvordan vi skal løse problemerne i samfundet anno 2008


Hvad han mener med nye liberale bud ved han kun selv. Bedømt på hans tid som skatteminister har han været mest optaget af at fjerne dobbeltbeskatningsaftaler med andre lande, bruge penge på underlig fairplay kampagne og omlægge bilafgifterne. Mellem- og topskatten er der dog stadigvæk selvom fjernelsen af disse længe har været et liberalt bud på mange af samfundsproblemerne anno 2008 lige fra uddannelse til arbejdsudbud, øget velstand og fremtidig sikring af velfærd.

Måske er det nye vinde, måske er det blot lidt raslen med sablen før Venstres sommergruppemøde i weekenden. Jeg håber det første, men regner med det sidste.

2008/08/04

V til DF: Forget about it; S i ny kovending

Klar tale fra Venstres politiske ordfører til DFs planer om EU-indflydelse:

Når man er så grundlæggende uenig omkring EU-politikken, så anser jeg det ikke for realistisk, at Dansk Folkeparti bliver en del af den brede konsensus. Men er det sådan, at Dansk Folkeparti er kommet til en ny erkendelse, så er de selvfølgelig velkomne ombord

Gad vide hvad den udmelding kommer til at koste Fogh når Pia skal formildes…

Thorning rækker dog en hånd ud til DF om samarbejde:

…vi skal gerne lægge mandater til at sikre en stabil og stram udlændingepolitik og samtidig sikre stabilitet om vores europapolitik


DF tror dog ikke rigtig på den, og jeg kan godt følge de skepsis. Omvendt må man også erindre at Socialdemokraterne har været meget fleksible de sidste 30 år omkring deres politik vedr. forhold ud over landets grænser. I 70`erne var man for NATO samarbejdet, da man var regeringsparti. Så kom man i opposition i 80`erne, og var lige pludselig imod sin egen politik fra regeringsperioden. Så kom 90`erne og regeringsmagten. Her havde man ingen udlændingepolitik. Så røg man i opposition igen i 2001. Længe holdt man fast i sin manglende udlændingepolitik. Nu meldes der så ud, at man skam har fællesnævner med DFs udlændingepolitik.

Om det virker mest skummelt eller pinligt må læseren selv bedømme.

2008/08/03

Nye krav til regeringen fra DF

DF vil nu have indflydelse på regeringens EU politik. Det skal bliver spændende at se hvad det ender med. Indtil videre er DF kendt som partiet der modsætter sig alle reformer. Dette har resulteret i at vi med en statsminister fra Venstre - Danmarks Liberale Parti har verdens højeste skattetryk samtidigt med øget offentlig forbrug og flere på passiv forsørgelse.

Her på Kritisk Presse skal det ikke undrer os, hvis Venstre lige pludselig bliver et anti-EU parti, såfremt DF skulle kræve det for at være fortsat parlamentarisk grundlag for Anders Fogh Rasmussens regering.Mon ikke det blot ender med en eller anden forhøjet ydelse til nogle på passiv forsørgelse, sådan plejer det jo at gå.

2008/08/01

Konservativ reaktion på liberal provokation

Ved at læse kommentarene på en Liberator artikel lagt ud af den tidligere lærling på Kritisk Presse, blev jeg opmærksom på en blog ved navn Konservativ Reaktion.

Her harcellerer Christian Skov over liberales trang til at diskutere i en grad så intet emne er for småt.

Kritikken, der ikke er specielt uddybende, må siges at være misviende, for Friheds kampen begynder her, som Liberator bryster sig af, tilkendegiver vel netop, at ingen emner er for små til at blive taget op.

At være liberal er at kæmpe for individets rettigheder, og her er ingen sag for lille. At være konservativ er tilsynladende at bekæmpe forandringer, men når der er gået lang tid nok, så skal der kæmpes for bevarelse af forandringen.